Wisenet AID är i slutomgången för Intertraffic Amsterdam Innovation Award

08 Feb 2018

”VI RÖR OSS med förtroende för våra partners”

Wisenets lösning för automatisk upptäckt av tillbud (AID – Automatic Incident Detection), som har utvecklats som ett resultat av att Hanwha Techwin och analysspecialisten Sprinx Technologies kombinerat sin expertis, har kommit med i slutomgången för Intertraffic Amsterdam Innovation Award.

IT2018InnANomIllu_cmyk

Wisenet AID är en av tre lösningar som tillkännagivits i slutomgången för den prestigefyllda trafikledningskategorin av en internationell jury av experter inom transportsektorn. Vinnaren kommer att tillkännages vid öppningsceremonin för utställningen Intertraffic Amsterdam som inträffar 20–23 mars 2018 vid RAI Amsterdam.

Bob (H.Y.) Hwang & Paola Clerici’

”Vi är stola över att tillsammans med Hanwha Techwin ha utvecklat en lösning som blivit erkänd som innovativ vid världens ledande evenemang för transportbranschen. Detta är ytterligare en bekräftelse på styrkan av att kombinera våra respektive tekniker och expertis”, sade Paola Clerici, verkställande direktör och direktör för kommersiell marknadsföring vid Springs Technologies s.r.l. ”Vi förlitar oss på vårt partnerskap med Hanwha Techwin, vilket är anledningen till att vi beslutat oss för att enbart arbeta med deras videoövervakningsprodukter och göra allt för att föra ut vår gemensamma lösning på trafikledningsmarknaden.”

Wisenet AID-lösningen utnyttjar fullt ut den kraftfulla bearbetningsförmågan som Wisenet X-kamerornas inbyggda kretsuppsättning erbjuder. Detta gör det möjligt för alla applikationens funktioner att operera samtidigt i framkanten, vilket är en stor fördel jämfört med konkurrenternas kameror som bara kan erbjuda ett begränsat antal funktioner åt gången. Wisenet X-kamerorna är också utrustade med en ½” bildsensor i fullständig högupplösning. vilket ger Hanwha Techwins tekniska partners, såsom Sprinx Technologies, friheten att utveckla innovativa, praktiska funktioner som ger slutanvändarna reella fördelar i den verkliga världen.

Dessutom negerar den Wisenet X-kameror unika tekniken med föremålsigenkänning i 3D kraftigt risken för falska larm jämfört med konventionell 2D-teknik som används i andra kameror.

Sprinx Traffic AID

Wisenet AID håller trafiken flytande

Wisenet Automatic Incident Detection (AID) är en precisionslösning för att upptäcka händelser över hela staden, enkel att ta i bruk och utformad att passa kostnadsmedvetna lokala myndigheter.

Hanwha Techwins ingenjörer har arbetat i mycket nära samarbete med Sprinx Technologies lag för att uppfylla trafikadministratörernas förväntningar när de ställs inför att lösa utmaningarna med stadigt ökande antal fordon som orsakar stockningar inom stadskärnorna och på landsvägar och motorvägar.

Med Traffic Aid får operatörerna omedelbart veta när trafiken saktar av och om det finns en växande kö.Med den upptäcker man också om det finns havererade fordon eller de som stoppat olagligt och om det är förare som kör mot enkelriktat, fotgängare som utsätts för fara eller det finns rök i en tunnel. Den upptäcker till och med om last har fallit av en lastbil!

Traffic AID använder intelligent bildbehandling för att snabbt varna operatörerna om specifika trafikrelaterade händelser samtidigt som statistiska data som t.ex. fordonsklassificering, antal och flöde kan registreras. Traffic AIDs intuitiva användargränssnitt för nätet gör det möjligt för operatören att specificera övervakningszoner och parametrar och analysera statistiska data via lättläst grafik och diagram. En journal över händelser ger en logg över alla händelser och ögonblicksbilder av individuella incidenter.

Moduler

Det finns även för stadsövervakningsadministratörer som inte behöver hela Traffic AID-paketet ett antal alternativ med moduler till överkomlig kostnad som hjälper dem att hålla trafiken och fotgängarna i rörelse. Dessa inkluderar: Detektion av fotgängare och stopp (PSD – Pedestrian and Stop Detection), trafikflöde och trafikuppgifter, medan servern för trafiknavet samlar in och sammanställer data från multipla nätverk som är sammanslutna med Wisenet-kameror och genom dess gränssnitt ger en snabb överblick över alla trafikhändelser.

This post is also available in: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Turkiska