X

Warranty

GARANTI OCH UTÖKAD PARTNERGARANTI

HANWHA TECHWIN-produkter har full garanti för den specificerade perioden (vanligtvis 3 år, 2 år för Passersystem).

HANWHA TECHWIN STEP Partners (Silver, Guld och Diamant-nivå) har rätt till en utökad garantiperiod på 5 år.

Garantilängd

Kund / Auktoriserad partner Silver / Guld / Diamant STEP Partners
3 år

(Analog- och IP-kameror, DVR, NVR)

(förutom tillbehör och rörliga delar)

5 år

(Alla IP-produkter)

(förutom HDD, fläkt/remmar, pan/tilt, släpringar)

ALLMÄNT:

Produktgarantin träder i kraft från och med det datum produkten levereras till distributören. Detta fastställs baserat på serie- och beställningsnumren.

HANWHA TECHWIN ersätter eller reparerar bristfälliga produkter inom den angivna garantiperioden (se varaktighet ovan).

Garantireparationer eller -ersättning får endast genomföras av servicecenter auktoriserade av HANWHA TECHWIN.

HANWHA TECHWIN erbjuder en 90 dagars garantiperiod på utförda reparationer ifall samma fel uppstår.

Ersättning eller reparation som utförs enligt dessa garantivillkor berättigar inte till en förlängning eller förnyelse av garantiperioden.

UNDANTAG FÖR GARANTI:

Garantin blir ogiltig/verkningslös om:

det finns tecken på fel, brister eller defekter som orsakas av eller härrör från stötar, felaktig hantering, manipulering eller användning som inte är i enlighet med gällande bruksanvisning

◙ användning av produkten inte är i linje med HANWHA TECHWIN:s riktlinjer eller specifikationer

någon obehörig har försökt reparera eller modifiera produkten

serienumret har ändrats, vanställts eller blivit förflyttat från produkten

produkten har använts med icke-rekommenderade eller dåligt anpassade hårddiskar och/eller inkorrekt kraftledningsspänning

◙ installation av produkten inte är i linje med HANWHA TECHWIN:s riktlinjer eller specifikationer

skada har uppstått under frakt

produkten har påverkats av eld, översvämning eller andra force majeure

*Garantin täcker endast hantverk eller material levererat av HANWHA TECHWIN och täcker inte rörliga delar.

*Rutinmässig rengöring, normal kosmetiskt eller mekaniskt slitage faller inte under garantivillkoren.

HANWHA TECHWIN har bundit sig till att tillhandahålla fullständig service (före och efter försäljning). Prova på våra utbildningar för att undvika de ovanstående garantibegränsningarna och få ut det mesta av HANWHA TECHWIN-produkterna. På så sätt kan onödiga returneringar undvikas vilket sparar tid, pengar och ett gott anseende.

PROCESS:

Kunden måste begära reparering eller ersättning via vår Online Service System (4CUST) https://www.4cust.net.

Komplettera med den informationen som krävs: serienummer, modellnamn, vilken typ av service som krävs t.ex Reparering (R) eller Normal Ersättning (NR)

4CUST kommer att utfärda ett RMA-nummer (Return Material Authorization). RMA-numret gäller i 30 dagar från datumet det utfärdades.

*Om kunden registrerar några ytterligare avvikelser med produkten inom RMA-begäran (d.v.s när vi har mottagit det) kan det medföra längre handläggningstider och/eller ytterligare kostnader.

RETURNERA PRODUKT:

Kunden måste utfärda RMA-numret (som ovan) och returpappersarbete via 4CUST

*HANWHA TECHWIN kommer att vägra leveranser utan RMA-nummer.

RETURNERA DEN DEFEKTA PRODUKTEN UTAN TILLBEHÖR (såsom kabel, extern strömkälla, fjärrkontroll, osv.)

*HANWHA TECHWIN GARANTERAR INTE FÖRLORADE TILLBEHÖR OCH TILLHANDAHÅLLER ERSÄTTNINGSPRODUKT UTAN TILLBEHÖR.

FRAKT OCH FÖRPACKNING:

Skriv ut leveransetikett och RMA-dokument (från 4CUST) https://www.4cust.netoch bifoga det i produktförpackningen

Returnera produkten i originalförpackning (om den är i gott skick)

*OM PRODUKTEN HAS FYSISKA SKADOR PÅ GRUND AV DÅLIGT FÖRPACKNINGSSKICK (genom Kunden) SÅ KOMMER KOSTNADER ATT FAKTURERAS KUNDEN.

Budet kommer att hämta upp den bristfälliga produkten nästa dag.

DEFEKT VID ANKOMST:

Maila [email protected] för att arrangera budets upphämtning/returnering av produkten

Returnera produkten i originalförpackning INKLUSIVE ALLA TILLBEHÖR.

GARANTIN HAR GÅTT UT:

Varor som returneras efter att garantiperioden gått ut kommer att repareras eller ersättas med en rekonditionerad produkt mot betalning.HANWHA TECHWIN kommer att skicka ett anbud för reparationen eller ersättningen, som kommer att inkludera leveranskostnad (ÄVEN OM ENHETEN RETURNERAS OREPARERAD)

* Om HANWHA TECHWIN inte har fått svar från kunden angående de uppskattade kostnaderna inom 14 dagar skickas den oreparerade produkten tillbaka. Hanteringskostnader på 40 GBP/EUR per produkt tillkommer. Men om kunden vill kassera varan lokalt så tillhandahåller HANWHA TECHWIN denna tjänst utan kostnader.

FÖR PRODUKTER SOM ÄR ÖVER FEM ÅR GAMLA KAN SERVICE ENDAST ERBJUDAS OM RESERVDELAR FINNS TILLGÄNGLIGA

I FALL DÄR GARANTIN HAR GÅTT UT ÄR RETURETIKETTER INTE TILLGÄNGLIGA. DU BÖR SJÄLV BETALA AVGIFTEN FÖR VARANS LEVERANS TILL VÅR SERVICEVERKSTAD.

*Kunden bör betala de skatter och tullklareringsavgifter som krävs ifall returförsändelsen kommer från och återvänder till ett land utanför EU.

FÖRHANDSERSÄTTNING:

HANWHA TECHWIN-produkter har full garanti för den specificerade perioden (vanligtvis 1 år).

HANWHA TECHWIN STEP Partners (Silver, Guld och Diamant-nivå) har rätt till en utökad garantiperiod på 2 år och på 3 år.

Ersättningsperiod

Kund / Auktoriserad partner Silverpartner Guldpartner Diamantpartner
1 år

(förutom tillbehör)

2 år

(förutom tillbehör)

3 år

(förutom tillbehör)

3 år

+ Direkt åtkomst till 4CUST

(förutom tillbehör)

ALLMÄNT:

Förhandsersättning träder i kraft från och med det datum produkten levereras till distributören. Detta fastställs baserat på serie- och beställningsnumren.

HANWHA TECHWIN kommer att ersätta bristfälliga produkter endast inom den angivna garantiperioden (se varaktighet ovan).

Ersättning som utförs enligt dessa villkor berättigar inte till en förlängning eller förnyelse av perioden för förhandsersättning.

ERSÄTTNINGSUNDANTAG:

Detta ingår ej i förhandsersättning:

produkter som inte längre omfattas av garanti

Värmekameror

*Se HANWHA TECHWIN:s webbplats för uppdaterad information om nya modeller.

HANWHA TECHWIN kommer att fakturera kund i följande fall:

◙ om HANWHA TECHWIN inte har mottagit den bristfälliga enheten inom 30 dagar från leverans av ersättningsprodukt

*Om HANWHA TECHWIN mottar den bristfälliga produkten efter att kunden fakturerats av ovanstående skäl så fakturerar HANWHA TECHWIN distributören på 10 % av fakturabeloppet eller 40 GBP/EUR för hanteringskostnader (per produkt).

Om HANWHA TECHWIN anser att enheten inte är bristfällig så fakturerar HANWHA TECHWIN distributören på 10 % av fakturabeloppet eller 40 GBP/EUR för hanteringskostnader (per produkt)

Om det finns tecken på fel, brister eller defekter som orsakas av eller härrör från stötar, felaktig hantering, manipulering eller användning som inte är i enlighet med gällande bruksanvisning,

◙ Om den returnerade, bristfälliga produkten inte stämmer överens med den registrerade RMA-informationen.

PROCESS:

Kunden kan begära ersättning via:

vår Online Service System (4CUST) https://www.4cust.net

via [email protected]

eller genom att ringa +31 (0)13 5792 790.

Detaljera informationen som krävs: t.ex Förhandsersättning (AR)

Ett RMA-nummer (Return Material Authorization) kommer att utfärdas. RMA-numret gäller i 30 dagar från datumet det utfärdades

*Om kunden registrerar några ytterligare avvikelser med produkten inom RMA-begäran (d.v.s när vi har mottagit det) kan det medföra längre handläggningstider och/eller ytterligare kostnader.

Efter bekräftelse av RMA-numret skickar HANWHA TECHWIN den rekonditionerade ersättningsprodukten innan mottagande av den defekta produkten.

RETUR AV PRODUKT:

Kunden måste utfärda RMA-numret (som ovan) och returpappersarbete via 4CUST

*HANWHA TECHWIN kommer att vägra leveranser utan RMA-nummer.

Kunden måste returnera produkten inom 2 veckor, annars blir kunden betalningsskyldig

RETURNERA DEN DEFEKTA PRODUKTEN UTAN TILLBEHÖR (såsom kabel, extern strömkälla, fjärrkontroll, osv.)

*HANWHA TECHWIN GARANTERAR INTE FÖRLORADE TILLBEHÖR OCH TILLHANDAHÅLLER ERSÄTTNINGSPRODUKT UTAN TILLBEHÖR.

FRAKT OCH FÖRPACKNING:

Skriv ut leveransetikett och RMA-dokument bifoga det i produktförpackningen

Returnera produkten i originalförpackning (om den är i gott skick)

*OM PRODUKTEN HAS FYSISKA SKADOR PÅ GRUND AV DÅLIGT FÖRPACKNINGSSKICK (genom Kunden) SÅ KOMMER KOSTNADER ATT FAKTURERAS KUNDEN.

Budet kommer att hämta upp den bristfälliga produkten nästa dag.

DEFEKT VID ANKOMST:

Ersättningsperiod

Kund / Auktoriserad partner Silver / Guld / Diamant STEP Partners
3 månader

(tre månader från fraktdatum från HANWHA:s lager)

UTOM FÖRHANDSERSÄTTNINGSPERIOD:

Se garantipolicy

HANWHA TECHWIN kanske kan reparera eller ersätta produkt med en rekonditionerad produkt till en kostnad för Kunden. HANWHA TECHWIN kommer att skicka ett anbud för reparationen eller ersättningen, som kommer att inkludera leveranskostnad

*Detta kommer inte att ske innan mottagande av bristfällig produkt.

FÖR PRODUKTER SOM ÄR ÖVER FEM ÅR GAMLA KAN SERVICE ENDAST ERBJUDAS OM RESERVDELAR FINNS TILLGÄNGLIGA

I FALL DÄR GARANTIN HAR GÅTT UT ÄR RETURETIKETTER INTE TILLGÄNGLIGA. DU BÖR SJÄLV BETALA AVGIFTEN FÖR VARANS LEVERANS TILL VÅR SERVICEVERKSTAD.

*Kunden bör betala de skatter och tullklareringsavgifter som krävs ifall returförsändelsen kommer från och återvänder till ett land utanför EU.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI OCH FÖRHANDSERSÄTTNING:

HANWHA TECHWIN ansvarar inte för förlusten av sparade/lagrade data i varor som antingen repareras eller ersätts

HANWHA TECHWIN förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet angående problembestämning och lämpligt servicealternativ

Ersättningsprodukten övertar den ursprungliga produktens garanti

Policyn ovan gäller för garantiservice. Kunden ansvarar för eventuella kostnader i samband med förhållanden som faller utanför garantin

Vissa begränsningar och restriktioner gäller och dessa program kan komma att ändras utan förvarning

BEHÖRIGHETSOMRÅDE:

Om kunden är en näringsidkare eller en juridisk person enligt offentlig rätt är behörighetsområdet Storbritannien.

This post is also available in: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska, Tjeckiska, Polska, Turkiska