X
  • TRANSPORT

Transport Solutions

Kanske behöver man upptäcka en terroristattack mot infrastruktur eller bara förebygga stöld eller vandalism. Vilken utmaning det än handlar om, så kan ett videoövervakningssystem vara ett kraftfullt verktyg som hjälper transportsektorns säkerhetspersonal att skydda människor, fastigheter och tillgångar.

Transportmarknaden är varierad och täcker områden såsom flygplatser, hamnar, bussterminaler och tågstationer, såväl som fordonsbaserade applikationer. Säkerhetsprodukter för transportsektorer som är operativa dygnet runt måste vara tillräckligt robusta för att kunna fungera effektivt under svåra förhållanden.

Transport

Storage Solutions

LEARN MORE

Get in touch

CONTACT US