X

Teknisk support

Välkommen till området för teknisk support. Läs noga för att hitta rätt avdelning att kontakta så att vi kan ge dig den support du behöver.

Samsung Electronics Products
Vi och Samsung Electronics är helt separata företag, så vi KAN INTE GE SUPPORT åt kunder med dessa produkter. Kontakta dem per telefon på 0330 726 7864 eller besök deras webbplats på www.samsung.com


Kundsupport för Home- och B2B-produkter

Kontakta oss via ett av alternativen nedan för support:

 1. Slutför webbformuläret
 2. e-posta [email protected] för förfrågningar inom Storbritannien eller e-posta [email protected] för förfrågningar inom Europa
 3. Telephone:
  France: +33 1 76 28 43 66
  Germany: +49 32 213 335936
  Italy: +39 02 8732 5016
  Spain: +34 91 123 50 70
  UK: +44 1372 235663All other countries: +49 32 213 335936

Öppettider
Våra kontor har öppet måndag till fredag från 9:00 – 17:00 (Storbritannien) och 9:00 – 17:00 (europeiska fastlandet). Vi har stängt på lördag och söndag. Observera att våra öppettider kan vara avvikande på allmänna helgdagar i Europa. För att upprätthålla och förbättra kvaliteten på vår service kan vi övervaka och/eller spela in telefonsamtal. Samtalskostnaderna varierar – kontakta din operatör för mer information.

Hanwha Techwin Service Center

Theseusstraat 11, 5047RH Tilburg, The Netherlands


Anvisningar för återställning
För att anhålla om återställningsanvisningar för din inspelares modellnummer krävs ett e-postmeddelande från installatören/distributören av övervakningskamerorna. Ange företagets namn, adress och logotyp i ditt e-postmeddelande så att vi kan bekräfta din identitet – observera att dessa anvisningar inte kommer att ges direkt till produktens slutanvändare.


FAQs

This post is also available in: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska, Tjeckiska, Polska, Turkiska

 • What is the default IP address and Password of my Samsung IP camera?

  The default IP address of Samsung IP camera is: http://192.168.1.100

  The Default Password is: 4321

 • How can I play recordings from an SD card locally on my computer?

  You can play recordings stored on an SD card from a Samsung camera / encoder directly on your PC.

  Recordings made using the local storage function on the SD card are stored in “ch00imgYYYY_mm_DDAVI“

  In order to play them locally on your PC you will need the Samsung SD card player tool which you can download from the Hanwha Techwin Europe website:

  http://hanwhasecurity.bonddemo.com/online-tools/

 • I cannot record image onto SD memory card?

  Check the LOCK switch on the SD card and change it to the unlock position

 • How do I upgrade the firmware on my camera?

  Step 1: Download the latest firmware for your camera at:   www.samsung-security.eu

  Note: Please ensure that the PC used is connected via wired cable and not through wireless

  Step 2: Open your web browser and enter the IP address of your camera into the address bar and press Enter. The default username is admin and the default password is : 4321
  FAQ Firmware Screenshot 1

  Step 3: Click on the Setup Tab and System on the left side then choose Upgrade/Reboot

  Step 4: Click on Browse, select the downloaded firmware file and click Send

  FAQ Firmware Screenshot 2

 • IE security settings for DVR
  1. Go to the Security table, and click on the “Trusted sites”, then click the “Sites” button.
  2. Input your camera’s IP into the “Add this website to the zone”;
  3. Cancel the check bot of the “Require server verification (https:) for all sites in this zone”;
  4. Press the “Add” button;
  5. Save it and refresh the IE.

  IE Security Settings

 • How do I reset my DVR / NVR password?

  In order to request reset instructions we must receive an e-mail from the CCTV installer / distributor requesting reset instructions for the particular model number of recorder you have.

  The e-mail must be sent to [email protected] and the e-mail must include company name, address & logo, so we can confirm who you are.

  Please note these instructions will not be provided directly to the End User of the product.

 • How to uninstall SSM software completely from my PC/Server?

  1 Go to Start –>  Control Panel –> Add and Remove Program and Uninstall SSM.

  2 Clear the Registry

  a) After the restart go to Start –> Run –> and Type REGEDIT to run the Registry Editor

  b) Access to Path as follow :

  • 32 bit PC : HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE>Microsoft  > Windows > CurrentVersion > Uninstall
  • 64 bit PC : HKEY_LOCAL_MACHINE> SOFTWARE> Wow6432Node > Microsoft > Windows >CurrentVersion > Uninstall

  c) Search for the following folders. And if they exist, delete them.

  • {2B3D4159-C2D9-4213-9563-85F2AD9F7424}
  • {2A3D4159-C2D9-4213-9563-85F2AD9F7424}
  • {26CD3C5F-E1B7-4223-849D-BOEED34E9DB7}
 • The image on the screen is dim

  Check if the lens is stained.

  If dirty, clean the lens with a soft, clean cloth.

 • The image on the screen flickers

  Is the camera directly facing sun or fluorescent lighting?

  If so, change the camera position.

  Check that the DC/VIDEO selected switch at the rear of the camera is set to a proper position according to the type of your auto IRIS lens.

 • Bright white dots appear on the right side of the screen at night

  It occurs when the power lamp on the front panel of the camera reflects against the glassy surface of the optional outer cover.

  Change the camera position.

 • The contrast on the screen is too weak

  Adjust the contrast feature of the monitor.

  If the Camera is exposed under too strong light, change the camera position.

 • Nothing appears on the screen

  Check the power cord and line connection between the camera and monitor are made properly.

  Color Camera
  Check that the DC/VIDEO selection switch on the rear of the camera is set to a proper
  position according to the type of your auto IRIS lens.

  B/W Camera
  Check that the VIDEO/DSC selection switch on the rear of the camera is set to a proper
  position according to the type of your lens.

 • It is difficult to connect the cable between the lens and camera

  Fit the lens onto the mounting screw of the camera and turn the lens clockwise until it completely stops at the end.

  Then, turn it counterclockwise to the desired position.

  It allows the rotation angle to be a maximum 340˚ if dismounting is not required.

 • The picture flickers or blurs

  Check the connection cable and adjust the color and contrast controls.

 • The picture does not appear on the monitor screen

  Check the connection of the power cord

 • The buttons on the front part are not working

  Check if the remote switch of the front part is on.It may be in off remote mode.

 • There is no monitor output screen
  Check the voltage selector for the right position( 110V or 220V ).

  Unplug the power cord and check the fuses for disconnection.

  In all initial processes, check the LED lights to check the NTSC/PAL setting.

  Check all cables connected to output terminals.

 • The playback screen does not appear.(Multiplexer)

  Check that the PB input level of the selected video is 1.0 Vp-p, and input the impedance select setting and confirm the PB mode setting.

 • I'm getting continuous V-Loss alarm

  Check that the input level of selected video is 1.0 Vp-p, and input the impedance select setting.

 • There are noise bars in the picture during playback

  Adjust the tracking control.

 • The VCR power is on, but the unit does not operate

  The safety devices are operating. Press the reset button on the panel using a suitable implement.

 • I'm getting a clear camera picture during recording, but during playback, the picture is not clear

  This may occur when the recorder has been used for a long period of time.

  During this time, a deposit of oxide has built up on the video heads which must now be cleaned.

  Cleaning of the heads requires expertise.

  Please contact your dealer.

 • The power is not ON

  For the following products : SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  Check that the power cable is properly connected.

 • The screen is blank

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  Check that the camera’s video output terminal is connected to the monitor.

 • The image is not clear

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about VGA image output

  VGA image output

  1.Check that the camera is properly focused

  2.Check that the VGA image output is selected

 • The screen button is not working

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about Auto button

  Auto button

  In the auto scan mode, other buttons are not working. Press the AUTO button to cancel the function

 • Image recording

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about current time

  current time

  description about scheduled recording time

  scheduled recording time

  Scheduled recording is not finished.

  Set correctly the current time and the scheduled recording time.

 • No voice is played

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  메뉴 꾸밈 이미지 Menu

  녹화설정 꾸밈 이미지 Record Setting

  음성녹음 ON 꾸밈 이미지 Voice Recording ON

  1.Set it by selecting Menu→Record Setting→Voice Recording→ON or check the volume of the output device.

  2.The voice is played only with a single screen mode on CH1 – CH4. No voice is output in the fast play or multi screen mode.

 • Record screen display

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about No recording/No image /Event recording No recording/No image /Event recording

  description about Normal recording Normal recording

  description about Scheduled recording Scheduled recording

  Record screen display

  The recording status display ([NNNN]) on the screen differs according to the recording status. When not in recording, “0” appears; when there is no image, “-“ appears.
  N (Normal recording), S (Scheduled recording), E (Event recording: motion detection/lost images/sensor)

 • The Record button is not working

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about The REC button does not work when in scheduled recording

  The REC button does not work when in scheduled recording.

 • Copied CD/DVD search on PC

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about Copy Search Copy Search

  description about Full Search Full Search

  After uting the DVR Viewer, search by using Copy Search or File Search.

 • Backup device display

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about Copy

  description about Copy(When the backup device is connected, it appears on the list)

  Copy→Copy (When the backup device is connected, it appears on the list)→If it appears on the list but the CD is not detected (not inserted), the lower-level copy menu is not displayed.

 • When using CD-RW/DVD-RW

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about CD or DVD should be formatted first

  CD or DVD should be formatted first.

 • When using a USB stick

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about Copy can be done without formatting1

  description about Copy can be done without formatting2

  Copy can be done without formatting.

 • How to check all HDDs

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about menu Menu

  description about System Setting System Setting

  description about Hdd HDD

  description about All ALL

  Set it by selecting Menu→System Setting→HDD→HDD→ALL (HDD1→ALL).

 • Recording is not done

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  If the life of HDD is up or bad sectors occur, recording is not possible. The HDD should be replaced.

 • The network speed is down

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about menu menu

  description about System Setting System Setting

  description about System System

  description about Remote Drive QUAD setting Remote Drive :QUAD setting

  Change the setting by selecting Menu→System Setting→System→Remote Drive Mode.

 • Controllable number of DVRs

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about Samsung Electronics Samsung Electronics

  description about Panasonic Panasonic

  description about Pelco Pelco

  description about Speed Dome Speed Dome

  description about SRX SRX

  A maximum of 5 DVRs can be controlled in simultaneous connection.

 • Backup and play are not done

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  USB Copy Copy to USB

  CD Copy Copy to CD

  Check whether images are being copied.

 • Recommended computer specifications

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  CPU: Pentium IV 3.0GHz or higher (Hyper Threading recommended)

  Memory 512MB, Video Card 128MB, HDD 120GB or higher

  Windows 2000, Monitor with resolution 1024×768 or higher (1280×1024 recommended)

 • The PTZ setting menu does not appear

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  http://www.samsungtechwin.com/product_data/file_data/faq/eng/ptz2.jpg System Setting

  description about System System

  description about Next page HDD Next page ‘HDD’

  description about Next page PASSWORD Next page ‘PASSWORD’

  description about Next page TIME Next page ‘TIME’

  description about Next page PTZ Next page ‘PTZ’

  System Setting→System→(Click the triangle on the right) Next page→PTZ

 • Usable controller besides DVR

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about SCC-3100A system controller

  SCC-3100A system controller

 • RS-485/422 is not controlled

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  The TERM 1 switch controls PORT A and TERM2 switch controls PORT B.

  Nos 1 & 2: ON → RS-485 MODE, OFF → RS-422 MODE

  Nos 3 & 4: ON → Terminal Setting, OFF → Terminal Clear

 • Controllable cameras

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about Controllable cameras Samsung Electronics Samsung Electronics

  description about Controllable cameras Panasonic Panasonic

  description about Controllable cameras Pelco Pelco

  description about Controllable cameras Speed Dome Speed Dome

  description about Controllable cameras SRX SRX

  Samsung Techwin: Speed Dome (SPD-2200, 2300, 2500, 3000, 3300), SRX-100B
  Pelco (D Protocol Speed Dome), Panasonic (WV-CS854), Samsung Electronics (SCC-641/643)

 • Remote Control - It’s not working

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  Check whether the batteries are depleted and replace them if necessary.

  Operate the remote control by correctly aiming it at the remote control receiver.

 • Remote Control - Other DVR is working

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  description about Set the DVR and remote control IDs identically

  Set the DVR and remote control IDs identically.

 • Remote Control - identically

  For the following products: SVR-1650, SVR-1640, SVR-950

  Number of controllable units
  A maximum of 16 units (ID changed)

 • How to change DDNS server in SVR-440

  [A way to configure the DVR]
  1.Select : Network&Serial Setup Menu , NETWORK Menu

  [Select submenu and press ENT button]

  [Change the domain name]

  2. Move the cursor on the ‘DDNS SERVER DOMAIN ADDRESS’ and press ‘ENT’ button
  3. Change the Domain Name from ‘ns.standalone4ch.com’to ‘ns.bestddns.com
  and save it.( Notice : Only lowercase letters are allowed!!)

  Before - ns.standalone4ch.com,After - ns.bestddns.com

  [DDNS registration server]

  1.Move on the DDNS registration server and register the domain name to be used before after joining as a member.: You can refer to the SVR-440 manual from page 45 through 50. (SVR-440 Manual view)

  • – Mac Address : Push the FAST button(▶▶) three times after booting and you’ll see Mac.
  • – Registration No. : Execute the Dynamic IP authentication program and get the authentication number.※DDNS server : http://bestddns.com
  Genserial Program Downloaddescription about Genserial Program
  2.After you finished the registration, you have to use a changed domain name to connect your dvr in the viewer like below.