X
  •  

    DETALJHANDEL

Skräddarsydda videoövervakningslösningar för detaljhandeln

Verksamheten skiljer sig mycket åt vad det gäller små butiker, franchise, varuhus och stormarknader, men säkerhetsutmaningen och frågorna som ägare, ledning och säkerhetspersonal ställs inför, är liknande över hela detaljhandelsbranschen.

Videoövervakningssystem har traditionellt sett använts som kraftfulla verktyg som hjälper handlare att minimera svinn och att skapa en trygg och säker miljö för personal och kunder. Nya framsteg inom tekniken har skapat en möjlighet att övervaka aktiviteten i hela affären och att få en bättre förståelse för kundbeteende och köpmönster.

Handlare kan använda Wisenet-kameror med öppen plattform-kapacitet för att integrera dem med andra in-store system såsom EPOS, för att analysera kunders rörelsemönster, hantera köer eller förstå innebörden av kundbeteende i relation till skyltning, affärslayout och kampanjer.

retail map

.

CASE STUDIES

.

.

FEATURED PRODUCTS

.

Retail Intelligence Solutions

LEARN MORE

Get in touch

CONTACT US