X

Privacy

Sekretesspolicy

Din integritet

Det är av största vikt för oss att skydda din personliga integritet. Vi värderar dig som användare av denna webbplats (“Webbplatsen”) och vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att skydda den information som tillhandahålls av dig och samlas in från dig på webbplatsen i samband med funktionerna, anläggningarna, produkterna och tjänsterna som erbjuds på vår webbplats (“Hanwhas tjänster”). Den här policyn förändras och växer tillsammans med vår verksamhet. Kontrollera den med jämna mellanrum för att inte missa tillägg och förändringar.

Information vi samlar in och hur vi använder den

Vi begär och använder endast information som är absolut nödvändig för att svara på dina förfrågningar om information om våra produkter eller tjänster och för att informera dig om tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Vår webbplats använder din IP-adress (en IP-adress identifierar typen av webbläsare som du använder, t.ex. Netscape eller Internet Explorer, genom att tilldela den ett unikt nummer) för allmän systemadministration för att ge dig bättre service genom att diagnostisera problem med vår server.

Insamling av personlig information

Den personliga information som samlas in
Företaget samlar in följande personuppgifter för medlemmar som ansluter sig, konsultationer och ansökningar för tjänster osv.
Objekt som samlas in: Namn, telefonnummer, adress, e-postadress, IP-information. [Gällande objekt som samlas in, Fyll i den korrekta information som du för närvarande använder]
Syftet med insamlingen och användningen av personlig information.
Företaget kommer att använda den insamlade personliga informationen för att svara på dina frågor och hålla den besvarade frågeställningsinformationen säker.
Principer för period för innehav och användning av personuppgifter
Företaget samlar in och använder din personliga information och måste utan undantag omedelbart förstöra informationen efter att syftet har uppnåtts utan undantag. Nedanstående objekt utgör dock undantag:

  • Objekt som lagras: Namn, telefonnummer, adress, e-postadress.
  • En grund för lagring: Bekräftelse av tillhandahållande av tjänster.
  • Lagringsperiod: 5 år.

Cookies

Ibland kan vi använda en funktion i din webbläsare för att skicka en “cookie” till din dator. Cookies används av tusentals webbplatser för att förbättra din webbupplevelse. En cookie är en liten datafil som tilldelar din webbläsar ett unikt anonymt nummer från en webbserver och lagras på datorns hårddisk. Cookies kan inte skada eller läsa information som lagras på din hårddisk. Cookies gör din webbupplevelse roligare genom att lagra lösenord och preferenser. En cookie är en liten datafil som tilldelar din webbläsar ett unikt anonymt nummer från en webbserver och lagras på datorns hårddisk. Ditt val att inte acceptera cookies kan dock minska din webbplatsupplevelse på grund av den ytterligare tid som behövs för att mata in information upprepade gånger.

Delning och överföring av Personlig information

Vi kommer inte att avslöja, sälja, handla med eller hyra ut Personlig information utan ditt medgivande, förutom i den utsträckning som krävs för att ge dig en efterfrågad Hanwha-tjänst. I vissa sällsynta fall kan vi tvingas att lämna ut din Personliga information enligt lag, såsom i samband med en rättegång eller annat rättsligt förfarande. Vid händelse av tvunget delade av information kommer vi att vidta rimliga affärsmässiga ansträngningar för att försöka säkerställa konfidentiell behandling av den beskrivna Personliga informationen, inklusive förbud mot användning av informationen i kommersiellt syfte.

Vi förbehåller oss dessutom rätten att avslöja viss information när vi, efter eget gottfinnande, fastställer att ett sådant avslöjande är nödvändigt för att skydda Hanwha eller dess anställda, deras rättigheter eller egendom, eller för att skydda den fysiska säkerheten eller hälsan hos Hanwhas anställda eller en medlem av allmänheten.

All information som du skickar in till offentliga områden på Webbplatsen, såsom anslagstavlor (“Publika områden”) kommer att vara offentliga och kommer inte att beaktas som Personlig information. Vi kontrollerar inte och är inte ansvariga för åtgärder av andra användare av webbplatsen eller av klienter gällande den information som du lägger upp på de Publika områdena. Dessutom kan information som du skickar till Publika områden samlas in och användas av andra för att skicka oönskade meddelanden till dig och för andra ändamål.

Länkar till tredjepartswebbplatser

Du kanske kan få tillgång till tredjepartswebbplatser genom länkar som finns på denna Webbplats. Du förstår och accepterar att din användning av sådana tredjepartswebbplatser, inklusive andra Hanwha-webbplatser, kommer att styras av sekretesspolicyn på dessa webbplatser och inte av denna integritetspolicy.

Personlig information för barn

Hanwha-tjänsterna och denna webbplats är inte avsedda för barn under 13 år ålder. Vi samlar inte medvetet in information från barn under 13 år. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns Internetanvändning och att bidra till genomförandet av vår sekretesspolicy genom att instruera sina barn att aldrig lämna ut information på denna Webbplats utan deras tillåtelse.

Användarnas tillgång till Personlig information

Om du önskar tillgång till egen personlig information för att korrigera befintlig Personlig information eller ta bort din Personliga information, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan. Om du begär borttagning av Personlig information så godkänner du att resterande Personlig information kan fortsätta att lagras i Hanwhas register och arkiv, men att Hanwha inte kommer att använda denna information i kommersiellt syfte. Hanwha förbehåller sig rätten att behålla din Personliga information om Hanwha har avbrutit, begränsat eller avslutat din tillgång till Webbplatsen på grund av brott mot Hanwhas användarvillkor.

Skydd av information

Hanwha kommer att upprätthålla sekretessen för de uppgifter som samlas in. Vi upprätthåller interna rutiner som hjälper till att skydda säkerheten och sekretessen för denna information genom att begränsa arbetstagarnas tillgång till och användning av denna information.

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 6 april 2016.

This post is also available in: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska, Portugisiska, Portugal, Tjeckiska, Polska, Turkiska