X
  • OPEN PLATFORM

Styrkan med Öppen Plattform

Den massiva bearbetningskraften i den öppna plattformens styrkretsar i hjärtat av Wisenet-kamerorna, gör det möjligt att köra flera inbyggda analysapplikationer från tredje parter på samma sätt som appar används på smarttelefoner.

Ett specialistbaserat analysverktyg erbjuds som eftermonteringsalternativ, eller som en out-of-box-lösning, och innebär en sömlös integration och enkel installation. Denna funktion gör att Wisenet-kamerorna lyfter videoövervakning, från att bara vara ett säkerhetssystem, till att bli en smart lösning som levererar utöver det vanliga.

Ökad ROI genom multi-tasking

Genom att använda inbyggda applikationsprogram är det möjligt att använda kamerorna för flera uppgifter samtidigt, på olika avdelningar inom ett företag eller en organisation och samla och analysera värdefull information för företagsledningen via olika specialistapplikationer för videoanalys.

Trygghet

Hanwha Techwin gör slutanvändarna, konsulterna, systemdesignerna och integratörerna trygga genom att visa att de avtal och relationer vi har med våra handplockade teknologipartners backas upp av den omfattande utvärdering och testning av respektives server, moln och out-of-box-inbyggda kameralösningar.

.

Utvidgar möjligheterna

.

Retail Intelligence-lösningar

Vårt teknologiska partnerskap med Facit Data Systems gör det möjligt för retailers att skapa konkurrensfördelar genom intelligens. Wisenets Heatmap- och People Counting-kameror ger butiksledare möjligheten att identifiera förlorade försäljningsmöjligheter genom att övervaka kontinuerligt uppdaterade liverapporter och se jämförbara tim- och veckorapporter om antal besök, butikens hotspots, hur länge kunderna uppehåller sig i butiken och hur länge de måste köa.

Läs mer

Intelligenta lösningar för administration av trafik

Vårt partnerskap med de analytiska experterna FF Group, har resulterat i en omfattande serie av ANPR-baserade intelligenta lösningar för administration av trafik. Dessa lösningar handlar om allt från åtkomstkontroll av parkeringsplatser för affärsapplikationer, till storskaliga system för hela städer. Detta gör det möjligt för lokala myndigheter att hålla människor säkra och att upptäcka olagligt parkerade fordon och andra trafiköverträdelser.

Läs mer

Detekteringslösningar för olyckor och incidenter

Vi har kombinerat vår expertis med de analytiska specialisterna från Sprinx Technologies för att utveckla Wisenet Automatic Incident Detection (AID) – en enkelt distribuerbar och väldigt precis detektionslösning för att upptäcka incidenter över en hel stad. Den är enkel att ta i bruk och utformad för att passa kostnadsmedvetna, lokala myndigheter. En optimal lösning för trafikadministratörer som ställs inför utmaningarna med stadigt ökande antal fordon som orsakar trafikstockningar inom stadskärnorna, på huvudvägar och motorvägar.

Läs mer

.

FEATURED PRODUCTS

.

Kontakata off for mer information

CONTACT US