Hanwhas 5 i topp videoövervakningstrender för 2020

13 Dec 2019

Mr Soon-hong AhnHanwha Techwin, en global leverantör av IP- och analoga videoövervakningslösningar, redovisade idag sin prognos över de fem viktigaste trenderna i säkerhetsbranschen år 2020. De lyder som följer: End-to-end säkerhetslösningar med AI, cybersäkerhet, insiker om molnbaserad data, integritetsskydd och vertikala speciallösningar.

 

End-to-end säkerhetslösningar med AI

Allt eftersom AI antas i bredare omfattning i olika industrier kommer det sannolikt att införlivas i större utsträckning även inom videoövervakning nästa år. Inbyggd AI (som filtrerar och behandlar data lokalt på en kamera) kommer att vara mer allmänt förekommande, vilket möjliggör för end-to-end AI-teknik. De flesta säkerhetskameror skckar idag insamlad data till servrar för analys. Med inbyggd AI analyseras data av kameran först innan den därefter skickas till servern. Överföring och lagring av stora mängder data till en server blir inte en lika stor belastning, vilket därigenom ökar effektiviteten, sparar tid samt minskar de serverkostnader som vanligtvis krävs för dataanalys. Under 2020 kommer Hanwha Techwin att introducera kameror med inbyggd AI, liksom AI-drivna NVR-enheter och VMS-system för att införa end-to-end (kameran till lagringsservern och VMS) säkerhetslösnngar med AI.

 

Cybersäkerhet

Då IoT-enheter blir allt vanligare är cybersäkerhet viktigare än någonsin. Dagens cyberattacker är mer intelligenta och avancerade än någonsin så att bygga cybertåliga säkerhetssystem är inte längre en valmöjlighet utan en ren nödvändighet.

 

Smarta städer, fabriker, finansiella institutioner och återförsäljare kräver i dag skabara videoövervakningslösningar som är nära sammankopplade med andra enheter och nätverk, vilket gör närvaron av cybersäkerhet avgörande.

Stark cybersäkerhet har alltid varit en prioritet för Hanwha Techwin och företaget har förfinat tekniken sedan starten. Snart lanseras Wisenet 7, den senaste versionen av Hanwha Techwins eget SoC (System on Chip). Detta har utformats med de starkaste cybersäkerhetsfunktionerna såsom en säker startfunktion och inbyggt program med digital underskrift för både mjukvara och hårdvara.

 

 

Med en certifiering utfärdad av UL Cyber Assurance Program (CAP) kan Wisenet 7 säkerställa att användarna får tillgång till branschens mest avancerade cybersäkerhetsfunktioner.

 

Insikt om molnbaserad data

Enligt IDC, en leverantör av marknadsundersökningar inom IT, kommer det att finnas cirka 175 zettabyte data i världen år 2025 och stor del av det lagras i molnet och datacenter runt om i världen. Samtidigt kommer videoövervakningslösningar vara långt ifrån att endast fungera som ett enkelt övervakningsverktyg. Det kommer att bli ett oumbärligt stöd till organisationer genom att ge värdefulla insikter som förbättrar verksamheten. Det kommer även att bli viktigare med tillgängliga molnbaserade servrar som lätt kan lagra och analysera insamlad data. Utöver att vara ett effektiv lagringsutrymme kommer sofistikerade analyser kunna använda molnbearbetning för att analysera lagrad data och ge användbara insikter.

 

Under 2020 kommer Hanwha Techwin lansera molnbaserade lösningar som inleds med Device Health Monitoring Cloud som kan övervaka och hantera videoövervakningsenheter i realtid. Företaget kommer också att lansera Retail Insight Cloud för att underlätta butiksdrift.

 

Integritetsskydd

Hanwha Techwin anser att tillsammans med cybersäkerhet bör skyddet av personuppgifter vara en integrerad del av affärsetiken i videoövervakningsföretag. Det ligger i sakens natur att videodata som samlas in av säkerhetsskäl nästan alltid innehåller privat information. Därför är det absolut nödvändigt att skydda övervakningsdata. Runt om i världen stiftas lagar för integritetsskydd såsom dataskyddsförordningen (GDPR) i Europa, och Federal Information Security Management Act (FISMA) i USA. California Consumer Privacy Act (CCPA) kommer också att träda i kraft i januari 2020. Dessa lagar kommer att tvinga videoövervakningsbranschen att tillämpa den bästa metoden för inbyggt dataskydd och med förnyade ansträngningar se till att skydda personuppgifter från missbruk och utnyttjande. Organisationer blir alltmer medvetna om farorna med privata dataintrång och de blir mer kräsna när de väljer säkerhetsprodukter och lösningar. Lokalt tillhandahåller Hanwha Techwin en lösning med VPM-teknik (Video Privacy Management) och har lanserat ett utbud S-COP (Smart Cover of Privacy) för att agera enligt GDPR globalt.

 

Vertikala speciallösningar

Vertikala marknader inom säkerhetsbranschen kräver i allt högre grad mer specialiserade enheter och lösningar för att tillgodose varje unikt behov. Närvaron av smarta vertikaler kommer att vara mer framträdande i och med den 4:e industriella revolutionens framfart och videoövervakningsföretag måste vara redo att tillhandahålla lösningar för smarta städer, fabriker, transport och organisationer inom detaljhandeln. Hanwha Techwin gör redan produkter för dessa vertikaler och har planer på att utöka sitt sortiment med specialiserade lösningar inom en snar framtid för att sammanföra kapitalförvaltningslösningar med IoT-teknik.

 

“Förbättringar inom AI-, IoT- och molnteknik kommer att underlätta ny användning med befintliga enheter och lösningar för att möta kundernas behov i olika vertikaler. På så vis breddar vi branchen. Men vi måste också vara medvetna om det sociala och etiska ansvaret inom områden som cybersäkerhet och integritetsskydd. Bibehållet intresse och investeringar inom dessa områden måste betraktas som ett måste för att säkerställa att vår branch fortsätter att vara framgångsrik mitt uppe i den snabba tekniska utvecklingen ”, säger Hanwha Techwins verkställande direktör Soonhong Ahn.

This post is also available in: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Tjeckiska, Polska, Turkiska