Hanwha Techwin tillkännager affärsplanen för 2018 med 5 kärnvärden

11 Jan 2018
  • Starkare lösningar för specifika vertikala marknader och optimerat produktsortiment av lagringsenheter
  • ”VI RÖR OSS med förtroende” för värdefulla kunder

Hanwha Techwin har välkomnat det nya året med en kick-off-ceremoni, vilken ägde rum vid dess Pangyo R&D Center, för att tillkännage affärsplanen för 2018.

Vid det nya årets första kick-off-möte sedan hans start i augusti förklarade Youn Chul Kim, VD för Hanwha Techwins säkerhetsverksamhet, att Hanwha Techwins fem kärnvärden, dvs affärsetik, bra produktsortiment, bästa kvalitet, överkomligt pris och cybersäkerhet, måste ligga till grund för bolagets verksamhet och drift.

vertikala specifika lösningar

Planen för 2018 innebär ett större fokus på vertikala specifika lösningar. Med utgångspunkt i det momentum som skapades förra året kommer företaget att fortsätta planera och lansera lösningsspecifika produkter samtidigt som man fördjupar förståelsen för behoven hos varje vertikal för att ge slutanvändarna hållbart värde.

Lagringsenheter

Den andra nyckeluppgiften för detta år innebär en förbättring av den tekniska konkurrenskraften för lagringslösningarna. Tillsammans med sina säkerhetskameror i världsklass, planerar Hanwha Techwin att öka konkurrenskraften hos sina allt viktigare back-endprodukter, inklusive lagringsenheter och videostyrningssystem (VMS).

Förtroende

Samtidigt som han betonade vikten av kundvärde inom säkerhetsbranschen, underströk VD:n Kim även att företaget kommer att fortsätta att stärka sina ansträngningar ifråga om att bygga större förtroende hos sina värdefulla kunder. Videoövervakningsverksamheten är direkt relevant för den allmänna säkerheten och individens säkerhet. Att säkra kundens tillit och förtroende kommer därför att uppfylla företagets ansvar som ett ledande globalt säkerhetsföretag.

Tillväxt

VD:n Kim lanserade även bolagets globala marknadsstrategi för att driva verksamhetstillväxten. Den stora potentialen för videoövervakningsverksamheten på den asiatiska marknaden noterades och särskilt att Hanwha Techwin öppnade ett nytt dotterkontor i Dubai förra året samt planerar att starta en tillverkningsanläggning i Vietnam under det första kvartalet i år. Det planerar också att stärka bolagets försäljningsinfrastruktur genom aggressiva investeringar i Asien och Mellanöstern, för att expandera pre-sales och ytterligare bredda sin marknad genom att bygga bättre relationer med partners och kunder.

De nordamerikanska och europeiska marknaderna förväntas se en ökad försäljningstillväxt genom flera projekt, inklusive Hanwha Techwins Wisenet X-kameraserie som lanserades förra året.

“Den globala marknaden förändras så snabbt att det är svårt att förutsäga ledningssituationen. Vi planerar att leda sektorn genom att på ett smart sätt reagera på förändringar i miljön genom strategisk scenariehantering”, säger VD:n Kim. “För att säkra viktiga konkurrensfördelar kommer vi att genomföra djärva investeringar samtidigt som prestationshanteringen stärks i varje fas. Vi planerar även att bidra till säkerhetsindustrins tillväxt genom att samarbeta med andra företag inom sektorn,”

Företaget fick beröm för den globala lanseringen av den omfattande serien Wisenet X-kameror förra året, vilken inkluderar Wisenet 5, System on Chip (SoC)*, vilka innehåller företagets kärnteknik. Wisenet X-serien blev utnämnd till ”Årets bästa nya produkt” av ADI Global Distribution, Europas största leverantör av videoövervakningslösningar. Den vann även kategorin för videohårdvara vid 2017 Benchmark Magazine Innovation Awards.

This post is also available in: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska