X

Företagets Vision

WE MOVE with Trust

Vi kommer att erbjuda premium-säkerhetsprodukter med hög prestanda, hög upplösning och hög stabilitet för att skapa nya sociala värden inom säkerhet och tillförlitlighet. Vi kommer att arbeta för att skapa förtroende hos kunderna och vinna respekt från de människor som bor i de samhällen där vi har vår verksamhet.

Hanwha Techwin Europes världsledande bildbehandlingsteknik spelar en viktig roll ifråga om att skydda människors säkerhet och lycka genom att erbjuda ett brett utbud av produkter och kompletta lösningar som sträcker sig från stadsövervakning till skydd av gator, flygplatser, hamnar, industrianläggningar och militära anläggningar. Genom att vi inte låter oss begränsas av våra ambitioner inom videoövervakning, tar Hanwha Techwin Europe steget mot att bli en leverantör av kompletta säkerhetslösningar. Vi investerar mer än någonsin i forskning och utveckling för att utöka våra affärsmöjligheter till system för åtkomstkontroll och inbrottslarm.

This post is also available in: Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska, Portugisiska, Portugal, Tjeckiska, Polska, Turkiska