X
  • STADSÖVERVAKNING

Skräddarsydda lösningar

Att garantera allmänheten skydd mot kriminell aktivitet och terroristaktivitet är en stor utmaning för kommunala och statliga säkerhetsexperter. Det är av största vikt att de har den bästa möjliga informationen som finns att få tag på, då de arbetar med polis och annan räddningstjänst som måste kunna planera för alla eventualiteter och reagera direkt om det inträffar missöden eller nödlägen.

Att upptäcka och avskräcka kriminell aktivitet, terroristhot och asocialt beteende, såväl som att upprätthålla trafikregler och hantera folksamlingar är bara några av sätten som ett videoövervakningssystem kan hjälpa säkerhetspersonal att reagera effektivt på vilken olycka eller vilket nödläge som helst.

City Surveillance

.

CITY SOLUTIONS

.

.

CASE STUDIES

.

.

FEATURED PRODUCTS

.

City Surveillance

DOWNLOAD THE BROCHURE

Get in touch

CONTACT US