X

Warranty

GWARANCJA I ROZSZERZONA GWARANCJA DLA PARTNERA

Produkty firmy HANWHA TECHWIN są objęte pełną gwarancją ważną przez określony okres (zwykle 3 lata, 2 lata w przypadku systemów kontroli dostępu).

Uczestnicy Programu Partnerskiego HANWHA TECHWIN STEP (na poziomach Silver, Gold i Diamond) są uprawnieni do korzystania z gwarancji rozszerzonej do 5 lat.

Okres gwarancji

Klient / Autoryzowany Partner Partnerzy w programie STEP na poziomach Silver / Gold / Diamond
3 lata

(kamery analogowe i IP, rejestratory cyfrowe (DVR), rejestratory sieciowe (NVR)

(z wyjątkiem akcesoriów i ruchomych części)

5 lat

(wszystkie produkty IP)

(z wyjątkiem dysków twardych, wentylatorów/pasków napędowych, elementów odpowiedzialnych za wykonywanie przez kamerę ruchu w poziomie i pionie, złączy obrotowych)

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Gwarancja na produkt jest ważna od daty dostawy do dystrybutora i określana jest na podstawie numeru seryjnego i numeru zamówienia.

W okresie obowiązywania gwarancji (zob. okresy gwarancji powyżej) firma HANWHA TECHWIN wymieni lub naprawi wadliwe produkty.

Naprawy lub wymiany gwarancyjne może przeprowadzać tylko autoryzowane centrum serwisowe firmy HANWHA TECHWIN.

HANWHA TECHWIN oferuje 90-dniową gwarancję na wykonane naprawy w razie wystąpienia tej samej usterki.

Wymiana lub naprawa wykonane zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji nie dają prawa do przedłużenia lub odnowienia standardowego okresu obowiązywania gwarancji.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI:

Gwarancja wygasa w przypadkach, gdy:

wystąpi dowolna usterka, wada lub awaria wynikająca z uderzenia mechanicznego, nieprawidłowego posługiwania się produktem, próby ingerencji w produkt lub używania niezgodnie z instrukcją;

 obsługa produktu nie będzie zgodna z wytycznymi, instrukcjami lub specyfikacją dostarczanymi przez HANWHA TECHWIN;

 zostanie podjęta jakakolwiek próba naprawy lub modyfikacji produktu przez nieautoryzowany personel;

numer seryjny został zmieniony, zniszczony lub usunięty z produktu;

 produkt był używany z niezalecanymi lub niewłaściwie zamontowanymi dyskami twardymi lub z nieprawidłowym napięciem zasilania;

 instalacja nie została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi lub specyfikacją dostarczoną przez HANWHA TECHWIN;

uszkodzenie nastąpiło podczas przesyłki;

 produkt był wystawiony na działanie ognia, powodzi lub innej siły wyższej.

*Gwarancja obejmuje tylko wady wykonania lub materiałowe w produktach dostarczanych przez HANWHA TECHWIN i nie obejmuje ruchomych części.

*Warunki gwarancji nie obejmują rutynowego czyszczenia, konserwacji i następstw normalnego zużycia mechanicznego.

*Firma HANWHA TECHWIN zapewnia kompletną obsługę (przed sprzedażą i po zawarciu transakcji). Aby uniknąć dowolnych z powyższych wyłączeń gwarancji, należy skorzystać z naszych szkoleń. Zapobiegnie to wszelkim niepotrzebnym zwrotom i utracie reputacji oraz pozwoli w pełni wykorzystać możliwości produktów firmy HANWHA TECHWIN, a także oszczędzić czas i pieniądze.

PROCEDURA:

Klient musi złożyć wniosek o naprawę lub wymianę sprzętu za pośrednictwem naszego systemu serwisowego online (4CUST) https://www.4cust.net.

Musi podać wymagane informacje: numer seryjny, model, typ usługi do wykonania, np. naprawa (R) lub wymiana (NR).

W systemie 4CUST zostanie wydany numer upoważnienia do zwrotu materiału — RMA (Return Material Authorization). Numer RMA jest ważny przez 30 dni od daty wydania.

*W przypadku zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek dodatkowych kwestii związanych z produktem w czasie trwania procedury RMA (np. po otrzymaniu go przez nas) czas obsługi zgłoszenia może się wydłużyć i mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

ZWROT PRODUKTU:

◙ Klient musi uzyskać numer RMA (zgodnie z powyższymi informacjami) i przekazać dokumenty za pośrednictwem systemu 4CUST.

*Firma HANWHA TECHWIN nie przyjmie produktu bez numeru RMA.

WADLIWY PRODUKT NALEŻY ZWRÓCIĆ BEZ AKCESORIÓW (np. kabla, zewnętrznego zasilacza, pilota zdalnego sterowania itp.).

*HANWHA TECHWIN NIE OBEJMUJE GWARANCJĄ UTRATY AKCESORIÓW I DOSTARCZA PRODUKT ZASTĘPCZY BEZ AKCESORIÓW.

WYSYŁKA I OPAKOWANIE:

◙ Wydrukuj etykietę wysyłkową i dokument RMA (z systemu 4CUST) https://www.4cust.net i przyklej je na opakowaniu z produktem.

◙ Zwróć produkt w oryginalnym opakowaniu (jeśli jest ono w dobrym stanie).

*JEŚLI PRODUKT ZOSTANIE FIZYCZNIE USZKODZONY W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWEGO ZAPAKOWANIA (przez Klienta), KOSZTAMI NAPRAWY ZOSTANIE OBCIĄŻONY KLIENT.

◙ Przewoźnik odbierze wadliwy produkt następnego dnia.

PRODUKTY NIEDZIAŁAJĄCE OD RAZU PO DOSTARCZENIU (DOA — DEAD ON ARRIVAL):

◙ Należy wysłać e-mail na adres [email protected], aby zorganizować odbiór/zwrot produktu przez Przewoźnika.

 Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu, ZE WSZYSTKIMI AKCESORIAMI.

NAPRAWY POGWARANCYJNE:

◙ Produkty zostaną naprawione lub wymienione na produkty odnowione za opłatą, którą zostanie obciążony Klient. HANWHA TECHWIN wyśle wycenę naprawy lub wymiany produktu, która będzie obejmować koszty dostawy (NAWET JEŚLI ZOSTANIE ZWRÓCONA JEDNOSTKA NIENAPRAWIONA).

*Jeśli w ciągu 14 dni Klient nie prześle odpowiedzi na przedstawione szacunkowe koszty naprawy lub jeśli je odrzuci, firma HANWHA TECHWIN zwróci uszkodzony, nienaprawiony produkt i naliczy zryczałtowaną opłatę w wysokości 40 £/€ na pokrycie kosztów manipulacyjnych. Jeśli jednak Klient postanowi oddać produkt do utylizacji, firma HANWHA TECHWIN zapewni tę usługę bezpłatnie.

W PRZYPADKU PRODUKTÓW STARSZYCH NIŻ 5 LAT USŁUGI SERWISOWE SĄ ŚWIADCZONE ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

ETYKIETA ZWROTNA NIE JEST DOSTĘPNA DO PRODUKTÓW NIEOBJĘTYCH GWARANCJĄ. KOSZTY WYSYŁKI URZĄDZENIA DO CENTRUM NAPRAW POKRYWA KLIENT.

*Jeśli paczka jest wysyłana z i do kraju znajdującego się poza UE, Klient musi uiścić wszelkie podatki i opłaty celne.

ZAAWANSOWANA WYMIANA (Advanced Replacement):

Produkty firmy HANWHA TECHWIN można wymienić przez określony czas od zakupu (zwykle 1 rok).

Uczestnicy Program Partnerskiego HANWHA TECHWIN STEP (na poziomach Silver, Gold i Diamond) mogą skorzystać z procedury wymiany przez okres 2 lub 3 lat.

Okres wymiany

Klient / Autoryzowany Partner Partner na poziomie Silver Partner na poziomie Gold Partner na poziomie Diamond
1 rok

(z wyjątkiem akcesoriów)

2 lata

(z wyjątkiem akcesoriów)

3 lata

(z wyjątkiem akcesoriów)

3 lata

+ bezpośredni dostęp do systemu 4CUST

(z wyjątkiem akcesoriów)

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Okres dostępności Zaawansowanej wymiany jest ważna od momentu dostawy sprzętu do dystrybutora, która jest określana na podstawie numeru seryjnego i numeru zamówienia.

Firma HANWHA TECHWIN wymieni wadliwe produkty tylko w podanym okresie obowiązywania gwarancji (zob. powyżej).

Wymiana zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji nie zapewnia prawa do przedłużenia lub odnowienia okresu obowiązywania zaawansowanej wymiany.

WYJĄTKI DOTYCZĄCE WYMIANY:

Zaawansowana wymiana nie obejmuje:

◙ produktów, które nie są już objęte gwarancją;

◙ kamera termowizyjnych.

*Informacje o nowych modelach można znaleźć w witrynie HANWHA TECHWIN.

Firma HANWHA TECHWIN obciąży Klienta kosztami w następujących przypadkach:

◙ Jeśli HANWHA TECHWIN nie otrzyma wadliwej jednostki w ciągu 30 dni od daty wysyłki produktu zastępczego.

*Jeśli firma HANWHA TECHWIN otrzyma wadliwy produkt po upływie tego czasu, wystawi fakturę, obciążając dystrybutora kwotą stanowiącą 10% oryginalnej wartości tego sprzętu lub kwotą 40 £/€ na pokrycie kosztów manipulacyjnych (na każdy zgłoszony produkt).

◙ Jeśli HANWHA TECHWIN uzna, że produkt nie jest wadliwy, wystawi fakturę, obciążając dystrybutora kwotą stanowiącą 10% oryginalnej wartości tego sprzętu lub kwotą 40 £/€ na pokrycie kosztów manipulacyjnych (na każdy zgłoszony produkt).

◙ Jeśli zwrócony wadliwy produkt nie będzie w odpowiednim stanie, tj. będzie nosił ślady uszkodzenia mechanicznego, nieprawidłowej obsługi, prób ingerencji lub używania niezgodnie z instrukcją użytkowania.

◙ Jeśli zwrócony wadliwy produkt jest inny niż zgłoszony w zarejestrowanym zgłoszeniu RMA.

PROCEDURA:

Klient może przekazać wniosek o wymianę:

◙ za pośrednictwem naszego systemu serwisowego online (4CUST) https://www.4cust.net;

◙ pocztą e-mail, pisząc na adres [email protected];

◙ telefonując pod numer +31 (0)13 5792 790

Należy podać wymagane informacje: np. zaawansowana wymiana (Advanced Replacement — AR).

Zostanie wydany numer RMA (Return Material Authorization). Numer RMA jest ważny przez 30 dni od daty wydania.

*W przypadku zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek dodatkowych kwestii związanych z produktem w czasie trwania procedury RMA (np. po otrzymaniu go przez nas) czas obsługi zgłoszenia może się wydłużyć i mogą zostać zastosowanie dodatkowe opłaty.

Po potwierdzeniu numeru RMA firma HANWHA TECHWIN wyśle odnowiony produkt zastępczy jeszcze zanim otrzyma wadliwy produkt.

ZWROT PRODUKTU:

◙ Klient musi uzyskać numer RMA (zgodnie z powyższymi informacjami) i przekazać dokumenty za pośrednictwem systemu 4CUST.

*Firma HANWHA TECHWIN nie przyjmie produktu bez numeru RMA.

◙ Klient musi zwrócić wadliwy produkt w ciągu 2 tygodni, w przeciwnym razie zostanie obciążony kosztami.

◙ WADLIWY PRODUKT NALEŻY ZWRÓCIĆ BEZ AKCESORIÓW (np. kabla, zewnętrznego zasilacza, pilota zdalnego sterowania itd.).

*HANWHA TECHWIN NIE OBEJMUJE GWARANCJĄ UTRATY AKCESORIÓW I DOSTARCZA PRODUKT ZASTĘPCZY BEZ AKCESORIÓW.

WYSYŁKA I OPAKOWANIE:

◙ Wydrukuj etykietę wysyłkową i dokument RMA i przyklej je na opakowaniu z produktem.

◙ Zwróć produkt w oryginalnym opakowaniu (jeśli jest ono w dobrym stanie).

*JEŚLI PRODUKT ZOSTANIE FIZYCZNIE USZKODZONY W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWEGO ZAPAKOWANIA (przez Klienta), KOSZTAMI NAPRAWY USZKODZENIA ZOSTANIE OBCIĄŻONY KLIENT.

◙ Przewoźnik odbierze wadliwy produkt następnego dnia.

PRODUKTY NIEDZIAŁAJĄCE OD RAZU PO DOSTARCZENIU (DOA — DEAD ON ARRIVAL):

Okres wymiany

Klient / Autoryzowany Partner Partnerzy w programie STEP na poziomach Silver / Gold / Diamond
3 miesiące

(od daty wysyłki z magazynu HANWHA)

PO ZAKOŃCZENIU OKRESU ZAAWANSOWANEJ WYMIANY:

Zobacz postanowienia ujęte w Warunkach gwarancji.

HANWHA TECHWIN może naprawić lub wymienić produkt, korzystając z produktu odnowionego, za opłatą uiszczaną przez Klienta. HANWHA TECHWIN wyśle wycenę naprawy lub wymiany produktu, która będzie obejmować koszty dostawy.

*Nie stanie się to przed otrzymaniem wadliwego produktu.

W PRZYPADKU PRODUKTÓW STARSZYCH NIŻ 5 LAT USŁUGI SERWISOWE SĄ ŚWIADCZONE ZALEŻNIE OD DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

ETYKIETA ZWROTNA NIE JEST DOSTĘPNA DO PRODUKTÓW NIEOBJĘTYCH GWARANCJĄ. KOSZTY WYSYŁKI URZĄDZENIA DO CENTRUM NAPRAW POKRYWA KLIENT.

*Jeśli paczka jest wysyłana z i do kraju znajdującego się poza UE, Klient musi uiścić wszelkie podatki i opłaty celne.

ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCE GWARANCJI I ZAAWANSOWANEJ WYMIANY:

Firma HANWHA TECHWIN nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych zapisanych/przechowywanych w naprawianych lub wymienianych produktach.

◙ Firma HANWHA TECHWIN zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej rozwiązania problemów i wyboru odpowiedniej drogi postępowania serwisowego.

◙ Produkt zastępczy jest objęty gwarancją przez pozostały czas obowiązywania gwarancji na produkt oryginalny.

◙ Powyższe zasady dotyczą usług gwarancyjnych, a na kliencie spoczywa odpowiedzialność za koszty pozagwarancyjne.

◙ Zastosowane tu pewne restrykcje i ograniczenia ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDÓW:

Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem klient jest przedsiębiorcą lub osobą prawną, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy w Wielkiej Brytanii.

X