X

We regret to inform you that the DDNS service for SHR and SPR DVR models will be permanently discontinued, effective 1st January 2021.

Click Here

This post is also available in: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, czeski, szwedzki, turecki

 

Rozwiązania inteligentnego zarządzania ruchem drogowym

Specjaliści przemysłowej z Hanwha Techwin oraz eksperci w zakresie analityki wideo z FF Group wspólnie przygotowali zestaw rozwiązań automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR), które mogą zostać wykorzystane w różnych systemach; od prostych rozwiązań kontroli dostępu do parkingu, po duże systemy biznesowe i miejskie systemy bezpieczeństwa, które pozwalają sprawować nadzór nad bezpieczeństwem ludzi, wykrywać nielegalnie zaparkowane pojazdy oraz rejestrować naruszenia przepisów w ruchu drogowym.

Kamery Wisenet ANPR dla pojedynczych obiektów

Przygotowane przez FF Group oprogramowanie ANPR, które może prowadzić rozpoznawanie numerów rejestracyjnych ze wszystkich tablic krajów europejskich z wysoką dokładnością, zostało zintegrowane z dwoma kamerami marki Wisenet: SNO-6095RH/FNP i XNO-6120R/FNP. Aplikacja wykorzystuje oprogramowanie rozpoznawania tablic rejestracyjnych, które jest w stanie monitorować ruch uliczny (do trzech pasów ruchu na kamerę), zapobiegać przestępstwom oraz rejestrować wyniki procesu identyfikacji pojazdów.

Rejestrowane zdarzenia:

 • Wyjątkowa dokładność rozpoznawania
 • Duża prędkość pojazdów
 • Wszystkie kraje europejskie
 • Łatwa konfiguracja
 • Czarna i biała lista tablic rejestracyjnych

Rozwiązanie serwerowe rozpoznawania tablic rejestracyjnych dla pojedycznych obiektów

Jeśli zabezpieczany obiekt wymaga użycia do 32 kamer, wykorzystanie serwerowego systemu zarządzania wideo ułatwia obsługę systemu.

Wśród dodatkowych funkcjonalności wyróżniamy:

 • Alarmowanie on-line
 • Czas pozostawania
 • Analiza wykorzystania

Rozwiązania dla wielu obiektów

Rozwiązania wykorzystujące chmurę znakomicie ułatwiają zarządzanie ruchem drogowym, parkingami i bezpieczeństwem w mieście.

Analizy prowadzone w chmurze pozwalają operatorom na dostęp do danych dostarczanych przez kamery Wisenet w czasie rzeczywistym. Usługa hostowana przez Microsoft z wykorzystaniem sprawdzonej platformy Azure jest w stanie dostarczać łatwych w zrozumieniu raportów za pomocą panelu użytkownika i jest dostępna w trzech wersjach – kontroli numerów rejestracyjnych, parkingów i ruchu ulicznego. Zaawansowane raporty pozwalają m.in. na raportowanie częstotliwości ruchu,
prędkości lub średniego czasu podróży. Dodatkowo możliwa jest modyfikacja panelu raportowania tak, by udostępnić klientowi
dodatkowe funkcje, które spełnią jego oczekiwania biznesowe.

Chmura dla numerów rejestracyjnych

Możliwość zdefiniowania do 2000 tablic rejestracyjnych na tzw. białej/czarnej liście znacznie wspomaga identyfikowanie pojazdów, które brały udział w przypadkach nieopłacenia tankowania, co pozwala zminimalizować straty w punktach bez personelu obsługi takich jak stacje benzynowe, myjnie samochodowe i punkty samoobsługowe.

Reporty zawierają numer rozpoznanej tablicy rejestracyjnej, zdjęcie i dodatkowe dane.

Jako dodatkowe dane mogą być udostępniane:

 • Czas wjazdu/wyjazdu
 • Powiadomienia i alarmy typu push
 • Czas między wjazdem i wyjazdem

Chmura dla parkingów

Rozwiązanie dla parkingów pozwala personelowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo zachować ścisły nadzór na tym jakie pojazdy mogą wjeżdżać do obszarów ograniczonego dostępu np. stref załadunku.

Inne raporty mogą pokazywać zajętość pojazdu, liczbę wolnych miejsc, czas parkowania pojazdu a nawet częstotliwość odwiedzin. Można dokonywać synchronizacji danych między wieloma obiektami.

Chmura dla ruchu drogowego

Dzięki kamerom Wisenet Roadway ANPR umiejscowionym na skrzyżowaniach głównych dróg, lokalne władze i policja otrzymują informacje o numerach rejestracyjnych pojazdów naruszających przepisy. Instytucje te mogą też gromadzić dane w celu bieżącej analizy ruchu drogowego np.: dane o średniej prędkości i poziomie przepływu samochodów przez poszczególne arterie komunikacyjne. Dzięki zgromadzonym danym możliwe jest planowanie organizacji ruchu drogowego i śledzenie wjazdu pojazdów do poszczególnych stref miasta.

Dodatkowe funkcjonalności:

 • Natężenie ruchu
 • Średni czas podróży
 • Prędkość ruchu

Integracja z Wisenet SSM

Wisenet SSM jest jednym z czołowych oprogramowań do zarządzania obrazem. Wykorzystuje ono w pełni możliwości kamer sieciowych Wisenet i umożliwia integrację z innymi systemami bezpieczeństwa takimi jak systemy SSWiN czy
systemy kontroli dostępu.

Modułowa architektura Wisenet Smart Security Manager pozwala operatorom systemu na konfigurację, zarządzanie i monitorowanie obrazów z dużej liczby kamer. Zaawansowany mechanizm przeszukiwania nagrań pozwala na szybkie przeglądanie i wychwytywanie nagrań towarzyszących określonym zdarzeniom.

 

INTEGRACJA Z KAMERAMI WISENET

ROZWIAZANIA ZARZADZANIA RUCHEM
POJAZDÓW

POBIERZ BROSZURĘ

Skontaktuj się, aby dokonać aktualizacji

KONTAKT