X

Dr Bob (H.Y.) Hwang, Dyrektor Generalny firmy Hanwha Techwin Europe, prezentuje, w jaki sposób duży postęp technologiczny w zakresie sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy (IoT) i cyberbezpieczeństwa stwarza nowe szanse dla ludzi zajmujących się dostarczaniem systemów nadzoru wizyjnego.


 

2020 — rok pełen szans dla naszych partnerów i ich klientów

Nowy rok bez wątpienia otworzy przed producentami, takimi jak Hanwha Techwin, wiele interesujących możliwości wspomagania rozwoju biznesowego naszych integratorów i dystrybutorów.

W ostatnich latach za wzrost sprzedaży kamer nadzoru wizyjnego, urządzeń rejestrujących i oprogramowania do zarządzania monitoringiem wizyjnym odpowiadały firmy i organizacje świadome potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa. W związku ze wzrostem popularności urządzeń IoT  menedżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo mają wspólny cel, jakim jest ochrona majątku, ludzi i zasobów przed coraz bardziej złożonymi cyberatakami, na które narażone są nowoczesne systemy nadzoru wizyjnego będące częścią rozwiązań IoT.

Nic więc dziwnego, że globalny rynek profesjonalnych urządzeń nadzoru wizyjnego nadal dynamicznie rośnie, a przychody na ogólnoświatowym rynku sięgnęły 19,9 mld USD w 2019, co stanowi wzrost w porównaniu z 18,2 mld w roku 2018 (dane z raportu Video Surveillance Intelligence Service firmy IHS Markit).

Nowe, bardziej zaawansowane kamery, które zostaną wprowadzone w 2020 roku, będą zapewniać użytkownikom, również tym dysponującym ograniczonym budżetem, możliwość uaktualnienia posiadanych systemów nadzoru wizyjnego i dalsze zwiększanie bezpieczeństwa.

 

Innowacyjne rozwiązania na 2020 rok i lata kolejne

Oczekiwania użytkowników wobec możliwości systemów nadzoru wizyjnego rosną, więc sądzę, że zobaczymy wiele nowych kamer wyposażonych w zaawansowane funkcje analizy wideo na urządzeniach brzegowych i w chmurze, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (SI) lub głębokim uczeniu (ang. „deep learning”). Poparcie dla tej prognozy można znaleźć w raporcie firmy Gartner zajmującej się badaniami i rozwojem, która sugeruje, że wykorzystanie SI i zaawansowanych analiz znacząco wzrośnie w kilku kolejnych latach, a do 2022 r. globalna wartość biznesowa takich rozwiązań sięgnie 3,9 biliona USD.

Sztuczna inteligencja (SI) i głębokie uczenie („deep learning”)

W ciągu następnych kilku lat mogą zostać wprowadzone aplikacje SI, które udoskonalą systemy nadzoru wizyjnego w sposób, jaki aktualnie może wydawać się niemożliwy.

Kamery Wisenet 7

W 2020 roku przedstawimy nową ofertę kamer wyposażonych w chipset nowej generacji — Wisenet 7 — który zapewnia jeszcze większą moc obliczeniową i szeroki zestaw funkcji obejmujących także SI. Wspomniane nowe kamery zaprojektowano pod kątem wykrywania i klasyfikacji ludzi i pojazdów w czasie rzeczywistym, rejestrowania zróżnicowanych cech obiektów i osób, takich jak rysy twarzy czy tablice rejestracyjne.

Oprócz tego, że zapewniają większą dokładność i mniej fałszywych alarmów użytkownikom, którzy chcą wykrywać działania przestępcze, kamery będą również pomagać firmom w identyfikacji sposobów na podniesienie wydajności. W szczególności sprzedawcy detaliczni będą mieć dostęp do analizy danych, takich jak wiek i płeć klientów.

Zaawansowane zabezpieczenia cybernetyczne

Cyberataki są coraz bardziej złożone, więc stworzenie odpornego na nie systemu bezpieczeństwa jest już nie tylko możliwe, ale i konieczne. Poprosiliśmy naszych projektantów, aby postawili cyberbezpieczeństwo na pierwszym miejscu listy wymagań dotyczących nowych kamer Wisenet 7. Nowe kamery mają funkcję bezpiecznego startu, która zapewnia blokadę dostępu osobom nieupoważnionym do oprogramowania sprzętowego, tzw. firmware’u, kamery już na etapie podłączenia do sieci i pierwszego uruchomienia urządzenia.

Nowe technologie na 2020 r.

Oczekując na ekscytujące szanse biznesowe, które czekają na nas w 2020 roku i latach kolejnych, zdajemy sobie jednocześnie sprawę z tego, jaki wpływ na sektor nadzoru wizyjnego będą mieć Internet Rzeczy (ang. „Internet of Things” — IoT) i technologia 5G.

Zachęcamy do śledzenia naszej oferty w nadchodzących miesiącach, ponieważ będziemy do niej wprowadzać nowe, przełomowe produkty i rozwiązania, które pomogą integratorom w pozyskiwaniu nowych klientów i jednocześnie zapewnią użytkownikom nową jakość i wartość dodaną. Wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o ułatwieniu integratorom pracy i obniżeniu kosztów operacyjnych. Należą do nich:

  • Nowe, wyposażone w wiele przydatnych funkcji kamery wielokierunkowe i panoramiczne pozwalające użytkownikowi końcowemu uniknąć kosztów instalacji większej liczby standardowych kamer, wpływając na obniżenie całkowitego kosztu posiadania systemu przy monitorowaniu tego samego obszaru. Aby skrócić czas pracy instalatora podczas montażu kamery na obiekcie, wyposażyliśmy kamery w mechanizm PTRZ, który umożliwia łatwą zmianę pozycji obiektywu w celu ustawienia odpowiedniego pola widzenia.
  • Z nowej funkcjonalności skorzystają przede wszystkim rynki niszowe oraz niektóre sektory, jak np. transport i handel detaliczny, dla których przygotowaliśmy wiele nowych produktów i rozwiązań, np. termowizyjnych, w wykonaniu przeciwwybuchowym i z automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych (ANPR).
  • Wśród wielu nowych kamer, które wprowadzimy w 2020 r., znajdzie się model o rozdzielczości 8K, który zapewnia doskonałą jakość rejestrowanych obrazów. Operatorzy będą mogli przybliżyć mały obszar obrazu, który będzie wyraźny i bez zjawiska pikselizacji.
  • Całkowity koszt posiadania zostanie zmniejszony przez nasze ekonomiczne rozwiązanie z oprogramowaniem do zarządzania systemami nadzoru wizyjnego Wisenet WAVE, aby system był dostępny nawet dla użytkowników dysponujących ograniczonym budżetem.
STEP — program partnerski firmy Hanwha Techwin

Program partnerski STEP firmy Hanwha Techwin cieszy się dużą popularnością wśród integratorów, którzy otrzymują wiele dodatkowych korzyści zapewniających im przewagę nad konkurencją i zwiększających ich udział w rynku rozwiązań wideo. Wydaje się, że niemal codziennie w kanałach społecznościowych pojawiają się wpisy ogłaszające nowego uczestnika programu STEP lub przyznanie wyższego poziomu należącemu już do niego integratorowi.

W 2020 roku program STEP zostanie odświeżony w celu lepszego dostosowania go do łańcucha dostaw elektronicznych systemów bezpieczeństwa i nawiązania bliskich relacji biznesowych opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu między Hanwha Techwin, integratorami i partnerami z całej Europy.

Nowoczesne rozwiązania

W naszych produktach i rozwiązaniach uwzględniliśmy uwagi partnerów i sygnały przekazywane z łańcucha dostaw. Podczas projektowania stosowaliśmy nieszablonowe podejście i innowacje. Integratorzy systemów i ich klienci mogą mieć pewność, że z pomocą naszej spółki-matki — Hanwha Group — będziemy nadal sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby rynku, rozwijając nowe, interesujące produkty i rozwiązania oparte na najnowszych zdobyczach technologicznych. W ten sposób pomożemy im w rozwoju i potwierdzimy, że ich zaufanie do marki Wisenet jest umotywowane.

Generowanie popytu

W 2020 r. nadal będziemy powiększać zespoły architektoniczno-inżynieryjne, przedsprzedaży i rozwoju biznesu. W związku z tym będziemy poszukiwać najlepszych specjalistów podzielających naszą pasję do budowania partnerskich relacji z integratorami i innymi uczestnikami łańcucha dostaw. Dzięki temu nasza ogromna oferta produktów dotrze do jeszcze większej liczby odbiorców i stanie się dla partnerów źródłem kolejnych szans biznesowych.

Podsumowując, zdobycze technologii będą pomagać w rozszerzaniu obszarów zastosowań i spełnianiu wymagań klientów z różnych sektorów rynku. Nowy rok i zmieniające się oczekiwania runku bez wątpienia otworzą przed nami i naszymi partnerami wiele interesujących możliwości.

Bob

 

 

 

Bob (H.Y.) Hwang Ph.D.
Managing Director
Hanwha Techwin Europe

X