X

Klienci korzystający z aplikacji mobilnej Wisenet do łączenia się ze swoimi rejestratorami mogą wymagać ponownej aktywacji ustawień DDNS/P2P po aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Postępuj zgodnie z załączonym przewodnikiem, aby zakończyć tę procedurę.

KLIKNIJ TUTAJ
  • SŁUŻBA ZDROWIA

Politykę zera tolerancji

Szpitale są postrzegane jako jedne z najniebezpieczniejszych miejsc pracy.  Lekarze, pielęgniarki i personel administracyjny często doświadczają słownych napaści, a nawet gróźb i naruszeń nietykalności. Nie jest zatem zaskoczeniem, że większość szpitali wprowadziło politykę zera tolerancji dla popełniania na ich terenie przestępstw i skorzystało z osiągnięć technologii  w celu ochrony personelu i dokumentowania wydarzeń dla policji i prokuratury.

Najnowszej generacji kamery HD marki Samsung to przystępne cenowo rozwiązania będące dobrym orężem w walce o zmniejszenie skali przemocy i wandalizmu w szpitalach i placówkach służby zdrowia. Doskonale sprawdzają się jako efektywne narzędzie do monitorowania dochowywania standardów bezpieczeństwa i leczenia.

Otwarta Platforma

Potężna moc obliczeniowa procesora DSP w najnowszej generacji kamer Samsung – kamer Otwartej Platformy integracji – WiseNetIII umożliwia wykorzystywanie pracujących w nich dodatkowych aplikacji programowych. Aplikacje te dostarczają menadżerom informacji pozwalających na zwiększenie efektywności działań i oferują kolejną wartość dodaną z inwestycji w system nadzoru wizyjnego.

Wszystko w polu widzenia

Jedna kamer hemisferyczna Samsung o pełnym polu widzenia (tzw. 360 stopni) pozwala zawrzeć w kadrze obraz całego otoczenia kamery. Takie rozwiązania może pozwolić wyeliminować od kilku do nawet kilkunastu standardowych kamer przemysłowych.

.

FEATURED PRODUCTS

.

Product Line-up

DOWNLOAD THE BROCHURE

WIĘCEJ INFORMACJI

CONTACT US

X