X
  • SYSTEMY MONITORINGU MIEJSKIEGO

Rozwiązania skrojone na miarę

Wiele wysiłku jest poświęcane na zabezpieczenie przestrzeni publicznej przed działaniami kryminalnymi czy terrorystycznymi. Współpraca policji oraz innych służb jest kluczowa bowiem bardzo wiele zależy od sprawności przepływu informacji, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdy wymagana jest sprawna reakcja służb.

Wykrywanie przestępstw, terroryzmu i zachowań antyspołecznych oraz działanie prewencyjne może łączyć się np. ze wspomaganiem regulacji ruchu ulicznego i przepływu ludzi. To tylko dwa najprostsze przykłady dodatkowego zastosowania miejskiego systemu monitoringu.

City Surveillance

.

CITY SOLUTIONS

.

.

CASE STUDIES

.

.

FEATURED PRODUCTS

.

City Surveillance

DOWNLOAD THE BROCHURE

Get in touch

CONTACT US

X