X

Zákazníci, kteří používají mobilní aplikaci Wisenet k připojení ke svým rekordérům, mohou po upgradu firmwaru znovu aktivovat svá nastavení DDNS/P2P.

Klikněte zde

Záruka a záruční podmínky

ZÁRUKA A PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA PRO PARTNERY

Produkty Hanwha TECHWIN požívají plné záruky po stanovenou dobu (zpravidla 3 roky, 2 roky pro Řízení přístupu).

Partneři Hanwha TECHWIN  STEP (úroveň Silver, Gold a Diamond) mají nárok na prodlouženou záruční dobu 5 let.

Délka záruky

Zákazník / Autorizovaný partner Stříbrní / Zlatí / Diamantoví Partneři STEP
3 roky

(Analogové a IP kamery, DVR, NVR)

(kromě příslušenství a pohyblivých dílů)

5 let

(Veškeré produkty IP)

(kromě HDD, ventilátorů/pásů, otáčení/náklonu, sběrných kroužků)

OBECNÉ:

Záruka na produkt vstupuje v platnost od data dodání distributorovi, které je určeno sériovým číslem a číslem objednávky.

Společnost HANWHA TECHWIN opraví nebo vymění defektní produkty v rámci stanovené záruční lhůty (její trvání viz výše).

Záruční opravy a výměny musí provádět výhradně oprávněné servisní centrum společnosti HANWHA TECHWIN.

Společnost HANWHA TECHWIN nabízí 90denní záruku na provedené opravy v případě, že se závada opakuje.

Výměny a opravy prováděné za podmínek této záruky neposkytují právo na prodloužení nebo celkové obnovení záruční lhůty.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY:

Záruka se stává neplatnou/neúčinnou, pokud:

 se vyskytla jakákoli porucha, závada nebo selhání, způsobené nebo prokazatelně vyplývající z pádu, nesprávného zacházení, neoprávněné manipulace nebo používání v rozporu s návodem

používání produktu je v rozporu s pokyny a specifikacemi společnosti HANWHA TECHWIN

  došlo k jakémukoli pokus o opravu nebo úpravu produktu neautorizovanými osobami

  sériové číslo bylo změněno, zničeno nebo bylo z produktu odebráno

 produkt  byl používán s nedoporučenými nebo špatně instalovanými pevnými disky nebo s nesprávným napájecím napětím

instalace proběhla v rozporu s pokyny a specifikacemi společnosti HANWHA TECHWIN

k poškození  došlo během přepravy

produkt byl zasažen požárem, povodní nebo jinými zásahy vyšší moci

* Záruka se vztahuje pouze na závady materiálu nebo zpracování, způsobené společností HANWHA TECHWIN, a nevztahuje na pohyblivé části.

* Pravidelné čištění, běžné kosmetické a mechanické opotřebení nejsou v podmínkách záruky zahrnuty.

Společnost HANWHA TECHWIN se zavazuje poskytovat kompletní servis (před a po nákupu). Pokud se chcete výše uvedených výjimek ze záruky vyvarovat, zkuste absolvovat některý z našich Školicích kurzů, které vám umožní produkty společnosti HANWHA TECHWIN využít maximálně, čímž předejdete zbytečným reklamacím a ušetříte si čas, peníze i reputaci.

JAK TO PROBÍHÁ:

Zákazník musí o opravu nebo výměnu požádat prostřednictvím naší služby Online Service System (4CUST) https://www.4cust.net.

Vyplňte požadované informace: Sériové číslo, název modelu, typ vyžadované služby např Repair (Oprava – R) nebo Normal Replacement (Běžná výměna – NR)

Servisní systém 4CUST vystaví číslo RMA (Return Material Authorization). Číslo RMA je platné po dobu 30 dnů ode dne vydání.

* Pokud zákazník uvede jakékoli dodatečné nesrovnalosti k produktu v rámci požadavku RMA (tedy, jakmile byl námi přijat), může to vést k delší lhůtě zpracování nebo mohou vzniknout další náklady.

VRÁCENÍ PRODUKTU:

◙  Zákazník vyplní dokumentaci v systému 4CUST který vystaví číslo RMA (viz výše)

*Zásilku bez našeho čísla RMA společnost HANWHA TECHWIN odmítne.

DEFEKTNÍ PRODUKT VRACEJTE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ (to znamená bez kabelu, externího zdroje napájení, dálkového ovladače atd.)

* SPOLEČNOST HANWHA TECHWIN ZA ZTRACENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NERUČÍ, A NÁHRADNÍ PRODUKT DODÁVÁ BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

PŘEPRAVA A BALENÍ:

◙  Vytiskněte dodejku a dokument RMA (ze systému 4CUST) https://www.4cust.net a připevněte ji k balení produktu

◙  Produkt vraťte v originálním obalu (pokud je v dobrém stavu)

POKUD BUDE PRODUKT FYZICKY POŠKOZEN V DŮSLEDKU ŠPATNÉHO ZABALENÍ (zákazníkem), BUDOU NÁKLADY ÚČTOVÁNY ZÁKAZNÍKOVI.

Přepravce vadný produkt vyzvedne následujícího dne.

PŘÍPAD „NEFUNKČNÍ PŘI DODÁNÍ“:

◙ Vyzvednutí/vrácení produktu přepravcem domluvte prostřednictvím e-mailové adresy hteservice@hanwha.com

 Produkt vracejte v originálním balení včetně veškerého příslušenství.

PO ZÁRUCE:

◙  Produkty budou na zákazníkovy náklady opraveny nebo nahrazeny repasovaným produktem. Společnost HANWHA TECHWIN zašle cenovou nabídku na opravu nebo výměnu tohoto produktu, v níž budou zahrnuty i náklady na dodávku (I V PŘÍPADĚ, ŽE PRODUKT BUDE VRÁCEN NEOPRAVENÝ)

* Pokud od zákazníka odpověď ohledně našich odhadovaných nákladů nedostaneme ve lhůtě 14 dnů, nebo pokud budou naše odhadované náklady odmítnuty, společnost HANWHA TECHWIN vadný produkt vrátí neopravený, a bude si fakturovat manipulační náklady 40 £/€. Pokud však zákazník bude chtít produkt místně zlikvidovat, společnost HANWHA TECHWIN tuto službu poskytne zdarma.

U PRODUKTŮ STARŠÍCH 5 LET JE SERVIS K DISPOZICI JEN V ZÁVISLOSTI NA DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVRATKA NENÍ K DISPOZICI PRO PRODUKTY PO ZÁRUCE. PŘEPRAVU JEDNOTKY DO NAŠEHO SERVISNÍHO CENTRA HRADÍTE VY.

* Pokud vrácená dodávka pochází z a vrací se do země mimo Evropskou unii, veškeré daně nebo celní poplatky hradí zákazník.

ZÁRUČNÍ VÝMĚNA PŘEDEM:

U produktů společnosti HANWHA TECHWIN po určenou dobu (obvykle 1 rok) existuje možnost výměny předem.

Partneři Hanwha TECHWIN  STEP (úroveň Silver, Gold a Diamond) mají nárok na prodloužení období výměny na 2, resp. 3 roky.

Období výměny

Zákazník / Autorizovaný partner Stříbrný partner Zlatý partner Diamantový partner
1 rok

(kromě příslušenství)

2 roky

(kromě příslušenství)

3 roky

(kromě příslušenství)

3 roky

+ Přímý přístup ke službě 4CUST

(kromě příslušenství)

OBECNĚ:

Záruka výměny předem vstupuje v platnost s datem dodání distributorovi, které je určeno sériovým číslem a číslem objednávky.

Společnost HANWHA TECHWIN defektní produkty vymění jen v rámci záruční lhůty (její trvání viz výše).

Výměny podle podmínek této záruky neposkytují právo na prodloužení nebo obnovení doby pro Výměnu předem.

VÝJIMKY VÝMĚNY:

Výměna předem nezahrnuje:

◙ Produkty, které již nejsou v záruce

◙ Termovizní kamery

*Aktuální informace o nových modelech naleznete na webu společnosti HANWHA TECHWIN.

Společnost HANWHA TECHWIN bude zákazníkovi fakturovat v následujících případech:

◙ Pokud společnost HANWHA TECHWIN defektní jednotku neobdrží do 30 dnů od data odeslání náhrady

* Pokud společnost HANWHA TECHWIN vadný produkt obdrží až po této době, bude HANWHA TECHWIN distributorovi účtovat manipulační náklady 10 % z původní fakturované částky, nebo 40 £/€ (za každý produkt).

* Pokud společnost HANWHA TECHWIN zjistí, že produkt vadný není, bude distributorovi účtovat manipulační náklady 10 % z původní fakturované částky, nebo 40 £/€ (za každý produkt)

◙  Pokud vrácený defektní produkt není v náležitém stavu prokazatelně vyplývajícím z pádu, nesprávného zacházení, neoprávněné manipulace nebo používání v rozporu s návodem,

◙ Pokud vrácený defektní produkt neodpovídá specifikacím v údajích registrovaného čísla RMA.

JAK TO PROBÍHÁ:

Zákazník může o výměnu požádat prostřednictvím:

◙ našeho online servisního systému (4CUST) https://www.4cust.net

◙ prostřednictvím e-mailu hteservice@hanwha.com

◙ nebo po zavolání na telefonní číslo +31 (0)13 5792 790

Sdělte požadované informace: např. Výměnu předem (AR)

Bude vystaveno číslo RMA (Return Material Authorization). Číslo RMA je platné po dobu 30 dnů ode dne vydání

* Pokud zákazník uvede jakékoli dodatečné nesrovnalosti k produktu v rámci požadavku RMA (tedy, jakmile byl námi přijat), může to vést k delší lhůtě zpracování nebo mohou vzniknout další náklady.

Po potvrzení čísla RMA společnost HANWHA TECHWIN expeduje renovovaný náhradní produkt předtím, než obdrží produkt defektní.

VRÁCENÍ PRODUKTU:

◙  Zákazník musí prostřednictvím systému 4CUST vystavit číslo RMA (viz výše) a vyplnit dokumentaci pro vrácení

*Zásilku bez našeho čísla RMA společnost HANWHA TECHWIN odmítne.

◙ Zákazník musí produkt vrátit do 2 týdnů, jinak ponese náklady sám

DEFEKTNÍ PRODUKT VRACEJTE BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ (to znamená bez kabelu, externího zdroje napájení, dálkového ovladače atd.)

* SPOLEČNOST HANWHA TECHWIN ZA ZTRACENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NERUČÍ, A NÁHRADNÍ PRODUKT DODÁVÁ BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

DOPRAVA A BALENÍ:

◙  Vytiskněte dodejku a dokument RMA a připevněte je k balení produktu

◙  Produkt vraťte v originálním obalu (pokud je v dobrém stavu)

POKUD PRODUKT BUDE FYZICKY POŠKOZEN V DŮSLEDKU ŠPATNÉHO ZABALENÍ (zákazníkem), BUDOU NÁKLADY ÚČTOVÁNY ZÁKAZNÍKOVI.

Přepravce vadný produkt vyzvedne následujícího dne.

PŘÍPAD DOA (NEFUNKČNÍ PŘI DODÁNÍ):

Období výměny

Zákazník / Autorizovaný partner Stříbrní / Zlatí / Diamantoví Partneři STEP
3 měsíce

(od data expedice ze skladiště společnosti Hanwha)

PO UPLYNUTÍ OBDOBÍ PRO VÝMĚNU PŘEDEM:

Postupujte podle Záručních podmínek

Společnost HANWHA TECHWIN může produkt opravit nebo vyměnit s použitím repasovaného produktu a na náklady zákazníka. Společnost HANWHA TECHWIN zašle cenovou nabídku na opravu nebo výměnu tohoto produktu, v níž budou zahrnuty i náklady na dodávku

* K tomu nedojde před obdržením defektního produktu.

U PRODUKTŮ STARŠÍCH 5 LET JE SERVIS K DISPOZICI JEN V ZÁVISLOSTI NA DOSTUPNOSTI NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVRATKA NENÍ K DISPOZICI PRO PRODUKTY PO ZÁRUCE. PŘEPRAVU JEDNOTKY DO NAŠEHO SERVISNÍHO CENTRA HRADÍTE VY.

* Pokud vrácená dodávka pochází z a vrací se do země mimo Evropskou unii, veškeré daně nebo celní poplatky hradí zákazník.

PROHLÁŠENÍ, TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY A VÝMĚNY PŘEDEM:

◙ Společnost HANWHA TECHWIN nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených/uchovávaných v produktech, které jsou opraveny nebo vyměněny

◙ Společnost HANWHA TECHWIN si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ohledně defektů a odhadu možnosti servisu

◙ Vyměněné produkty převezmou zbylou záruční dobu původního produktu

◙ Výše uvedené zásady se vztahují na záruční služby a veškeré náklady související s nezáručními podmínkami bude hradit zákazník

◙ Platí určitá omezení a hranice, a tyto programy podléhají změnám bez předchozího upozornění

SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST:

Pokud je zákazníkem obchodník nebo zákonná osoba spadající pod veřejné právo, je místem soudní příslušnosti Velká Británie.

X