X
Samsung Techwin

Technická školení

 Technická školení 2019!

 Přihlásit se zde 

Wisenet IP Institut nabízí pokročilý certifikační školící program v oblasti IP kamerových systémů.  Školení je tvořeno kombinací teoretické a praktické části části. Účastníci jsou logicky nejprve obeznámeni o školené tehchnologii, kterou následně zúročí v rámci zpracování praktických cvičení.

Celý program je členěn do třech částí školení, a to Certifikační trénink část 1 a 2 a školení  určenýé pro podporu projektantů video dohledových systémů.

U certifikačního tréninku doporučujeme absolvovat obě části jak navazují na sebe (Je možno absolvovat i zvlášť nicméně pak není možné udělit certifikát)

Školení bude probíhat v našem školícím centru v Praze (Kubánské náměstí 11), nebo pak podle potřeby v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, popřípadě dalších alternativních lokalitách.

V případě dotazů se obraťte na náš email [email protected]

 Min. počet účastníku je 8 – v případě, že kapacita nebude naplněna budou účastníci přesunuti na nejbližší možný termín

 

 • 30.1.2019 Certifikační trénink část 1. - Kamery a NVRs PRAHA

  Harmonogram školení Praha, Kubánské náměstí

  • 08:30 – 09:00   Základní vlastnosti kamer řady WNX, WNP, WNQ.
  • 09:00 – 09:45   Základní nastavení video profilů a datového toku.
  • 09:45 – 10:00  Přestávka
  • 10:00 – 12:00  Praktické cvičení na kamerách
  • 12:00 – 12:45  Oběd
  • 12:45 – 13:15  Základní nastavení procesoru a zpravováni videa
  • 12:15 – 13:45  Základní nastavení pokročilých funkcí
  • 13:45 – 14:30  Praktické cvičení na kamerách (pokročilé funkce)
  • 14:30 – 14:45  Přestávka
  • 14:45 – 15:15  Základní vlastnosti NVR.
  • 15:15 – 16:00  Praktické cvičení na NVR
  • 16:00 – 16:30  Základní vlastnosti a architektura SSM
  • 16:30 – 16:45  Přestávka
  • 16:45 – 18:00  Praktické cvičení na SSM
  • 18:00 – 18:30  Certifikační test

   Přihlásit se 

 • 31.1.2019 - Certifikační trénink část 2. SSM 2.0 a Wave PRAHA

  Harmonogram školení Praha, Kubánské náměstí

  • 08: 30 – 09: 30   SSM 2.0 vlastnosti a architektura
  • 09: 30 – 10: 00   SSM Licence manager – licencovaní
  • 10: 00 – 10: 15  Přestávka
  • 10: 15 – 12: 00   SSM 2.0 – konfigurace základních a pokročilých parametru
  • 12: 00 – 12: 45   Oběd
  • 12: 45 – 13: 45     SSM Nahravací server – konfigurace základních a pokročilých parametru (pokročile vyhledávání, sumarizace videa)
  • 13: 45 – 14: 00  Přestávka
  • 14: 00 – 15: 15    Wisenet Wave vlastnosti a architektura
  • 15: 15 – 15: 30    Přestávka
  • 15: 30 – 16: 00    Wisenet Wave– konfigurace základních a pokročilých parametru
  • 16: 00 – 17: 00    Wisenet Wave Nahrávání a pokročilé funkce
  • 17: 00 – 17: 15    Přestávka
  • 17: 15 – 17: 45    Certifikace

   Přihlásit se 

 • Zavřeno - Školení pro projektanty

   Harmonogram školení Praha, Kubánské náměstí

  • 08: 30 – 09: 15  Projektování VSS (situace na trhu, legislativa,  ÚOOÚ, provázanost s funkcionalitou VSS na jednotlivých úrovních)
  • 09: 15 – 09: 25  Přestávka
  • 09: 25 – 10: 15   Základní pojmy – typy záběrů (úroveň rozpoznání objektu), princip činnosti kodeků, IVA (principy, geometrie kamery).
  • 10: 15 – 10: 25  Přestávka
  • 10: 25 – 12: 00   Proces návrhu VSS – bezpečností posouzení, optimalizační úlohy v rámci návrhu: optimalizace datového toku, síťovou architektura VSS, stanovení počtu kamer s vazbou na     volbu objektivů, HW nároky na vizualizaci VSS
  • 12: 00 – 12: 45   Oběd
  • 12: 45 – 13: 30   Využití nástrojů Wisenet Samsung pro podporu projektování a řešení optimalizačních úloh v rámci návrhu VSS
  • 13: 30 – 13: 40  Přestávka
  • 13: 40 – 15: 00   Volba technologie dle požadavků projektu, tvorba řešení na základě požadavků zadavatele, využití komponentů Wisenet Samsung v relaci na projekty různého rozsahu
  • 15: 00 – 15: 15     Přestávka
  • 15: 15 – 17: 00     Praktické zpracování vlastního projektu VSS