X

Monitoring městského prostředí

Řešení přizpůsobená potřebám zákazníka

Zabezpečit ochranu veřejnosti před kriminálními a teroristickými aktivitami je náročný úkol pro všechny bezpečnostní experty místních i centrálních vládních úřadů. Klíčová je spolupráce s policií a ostatními pohotovostními složkami, které mají k dispozici ty nejlepší informace a mohou plánovat a rozhodně reagovat na libovolné incidenty a nouzové situace.

Detekce a prevence kriminálních aktivit, teroristických hrozeb a asociálního chování i dohled nad dodržováním dopravních předpisů a chováním davu představují jen některé z řady funkcí, jimiž napomáhají monitorovací systémy zodpovědným osobám při efektivní reakci na libovolný incident či naléhavý stav.

City Surveillance

 

Hanwha Techwin Wisenet City Solution from Hanwha Techwin Europe on Vimeo.

1474 HT - Traffic Management Solution banner - FF group 1319x432px - stage 2

1370 HT - Accident and Incident Solution banner (Sprinx) - 1319x432px_CZ

This post is also available in: English, French, German, Italian, Russian, Spanish, Portuguese, Portugal, Polish, Swedish, Turkish