X
  •  

    MALOOBCHODNO RETEZCE

Bezpečnostní monitorovací řešení přizpůsobená potřebám prodejce

Fungování malých obchodů, frančíz, obchodních domů a velkých řetězcových supermarketů se velice liší, ovšem bezpečnostní problémy, jimž čelí majitelé, vedoucí pracovníci a bezpečnostní personál jsou obdobné v celém maloobchodním sektoru.

Bezpečnostní monitorovací systémy tradičně sloužily jako účinný nástroj v boji proti ztrátám a při vytváření bezpečného prostředí pro personál i zákazníky. Současný pokrok v technologiích ovšem nabízí také příležitost monitorovat aktivity, k nimž v prodejnách dochází, a lépe porozumět zákazníkům a vzorům jejich chování při nákupech.

Prodejci mohou kamery od Wisenet založené na otevřené platformě integrovat s ostatními používanými systémy, jako jsou elektronické platební a odbavovací systémy, a používat je k analýze chování zákazníků, řízení front a pochopení jednání zákazníků ve vztahu k systému značek, prostorové dispozicí a reklamním kampaním.

retail map

.

CASE STUDIES

.

.

FEATURED PRODUCTS

.

Retail Intelligence Solutions

LEARN MORE

Get in touch

CONTACT US

X