X

We regret to inform you that the DDNS service for SHR and SPR DVR models will be permanently discontinued, effective 1st January 2021.

Click Here

Společnost Hanwha Techwin uvádí na trh public displeje Wisenet PVM s vestavěnou kamerou

Pomáháme prodejnám předcházet krádežím a ochránit zisk


Nová řada public displejů Wisenet PVM (Public View Monitor) s vestavěnou kameru o rozlišení 2 MPx (připojenou přes SSL) pomůže prodejnám zamezit krádežím a podvodnému jednání. Nové public displeje (v nabídce s úhlopříčkou 10″, 27″ nebo 32″) jsou určeny k instalaci u dveří prodejen, v nákupních uličkách, u pokladen nebo kolem samoobslužných terminálů.

Prostřednictvím public displejů se slotem na paměťové karty SD/SDHC/SDXC o datové kapacitě až 512 GB mohou prodejny promítat produktové prezentace vč. inzerce dodavatelů, propagace produktů vlastní značky nebo speciálních nabídek.

Přes obsah se standardně zobrazuje blikající upozornění ‚Recording in progress – Nahrává se‘, aby případní zloději byli varováni, že jsou v záběru kamery; obsluha může obsah této zprávy upravovat dle potřeby a nastavovat její velikost, barvu, míru průhlednosti nebo umístění na displeji.

Wisenet Public View Monitors

 

Rozpoznávání tváří

Public displeje s podporou protokolu OnVif, spolupracující se softwarem Wisenet WAVE nebo Wisenet SSM pro správu videa a síťovými videorekordéry Wisenet, je možné naprogramovat tak, aby obraz snímaný kamerou nahrávaly buďto non-stop, nebo na pokyn vestavěné video-analytické funkce pro rozpoznávání tváří nebo pohybu.

Funkci pro rozpoznávání tváří nebo pohybu lze rovněž nakonfigurovat tak, aby přepnula displej na ‚živé‘ zobrazování, kdy si je předmětná osoba vědoma skutečnosti, že je v záběru, neboť vidí sama sebe na displeji ve chvíli, kdy vstoupí do obchodu nebo prochází nákupní uličkou. Po nastavené časové prodlevě se pak zobrazení vrátí k prezentaci snímků.

Public displeje lze začlenit do tagovacích (EAS) systémů s cílem nahrávat osoby, které by mohly z prodejny vynášet odcizené zboží; rovněž podporují aplikace pro analýzu obsahu videa AI-Masking, AI-Bio, AI-Face-Detect a AI-Occupancy firmy A.I. Tech, která je technologickým partnerem Hanwha Techwin.

 

Důkazní video materiál

 

Vestavěné kamery nových public displejů pracují i za ultra slabého osvětlení a podporují široký dynamický rozsah (WDR) na úrovni až 150 dB; zprostředkují tak čistý a ostrý obraz i za podmínek silně kontrastního osvětlení, např. u vchodů prodejen, kde se běžně vyskytuje intenzivní sluneční světlo.

 

Nájení PoE (Power over Ethernet)

Všechny tři public displeje podporují napájení 12 VDC; u provedení Wisenet SMT-1030PV je k dispozici i napájení typu Power over Ethernet (PoE+) pro případ, že by v blízkosti instalace zařízení nebyl k dispozici žádný jiný zdroj napájení. K síťové komunikaci a napájení SMT-1030PV tak spolehlivě poslouží jediný kabel o délce až 100 m.

Zde jsou tři nové public displeje Wisenet s možností instalace na standardní konzolu VESA:

 • SMT-1030PV: 10″ monitor s LED podsvícením a rozlišením displeje 1024 x 600.
 • SMT-2730PV: 27″ monitor s LED podsvícením, vstupem HDMI a rozlišením Full HD.
 • SMT-3230PV: 32″ monitor s LED podsvícením, vstupem HDMI a rozlišením Full HD.

Strategie předcházení ztrátám

„Strategické plány prodejen ohledně předcházení ztrátám stále více spoléhají na public displeje, a proto jsme naše nové modely navrhli tak, aby jejich nasazení v nejrůznějších prodejnách bylo snadné a rychlé, jakožto i cenově dostupné,“ uvedl Uri Guterman, šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe.

„Jelikož jde o jediné public displeje, které se pro účely kybernetické bezpečnosti a ochrany dat dodávají kompletně s vestavěnou kamerou připojenou přes SSL, nemusejí systémoví integrátoři instalovat a připojovat samostatnou podpůrnou kameru, jak to vídáme u public displejů některých jiných dodavatelů. Navrhli jsme intuitivní uživatelské rozhraní, díky kterému může každý zaneprázdněný manažer prodejny plně využívat nabízené funkce public displejů, včetně možnosti inzerce a zobrazování nápisů v režimu promítání snímků prezentace.“

 

Pětice nejdůležitějších trendů na poli video dohledu v roce 2021 podle Hanwha Techwin

Jak je touto roční dobou již pravidlem, Hanwha Techwin oznámila pět klíčových trendů, které podle jejího názoru budou vévodit odvětví video dohledu v průběhu roku 2021. Jmenovitě se jedná o řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě, otevřenou platformu, cloudová řešení, kybernetickou bezpečnost a problematiku ochrany dat a soukromí.


 

Trendy na poli video dohledu 2021 podle nás

 1. Růst řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě s neomezeným potenciálem pro další aplikace

Klíčovou výhodou zařízení v periferních částech sítě je možnost provozovat specializované softwarové aplikace přímo na zařízení. Výsledkem tohoto přístupu je efektivnější využití zdrojů, rychlejší zpracování dat a minimalizace nároků na šířku pásma sítě. S ohledem na stále vyšší funkční možnosti periferních řešení využívajících Deep Learning na bázi AI lze velmi pravděpodobně očekávat stále větší počet instalovaných zařízení se schopností zpracovávat data přímo na zařízení

Hanwha Techwin je přesvědčena o tom, že periferní část sítě se stane otevřenou platformou, a proto má v plánu posilovat svoji otevřenou platformu na bázi umělé inteligence a spolupracovat s technologickými partnery na budování ekosystémů nabízejících intuitivní používání, výkonovou přizpůsobitelnost a schopnost včas reagovat na průběžně se měnící požadavky zákazníků.

 

 1. Rozšířená otevřená platforma usnadní vývoj širšího spektra personalizovaných řešení pro vertikální trh a specifických řešení pro koncové uživatele

Jelikož nároky koncových uživatelů na přidanou hodnotu řešení video dohledu neustále rostou, vývoj softwaru dnes nemůže probíhat izolovaně pod taktovkou vnitropodnikového týmu softwarových vývojářů jediné společnosti.

Hanwha Techwin je zakládajícím členem Aliance OSSA (zkr. Open Security & Safety Alliance), průlomové iniciativy, která spojuje podobně smýšlející organizace s cílem nadefinovat všeobecně dostupné specifikace společné platformy pro řešení v oblasti zabezpečení a ochrany. Během roku 2021 budeme společně s dalšími členy OSSA vytvářet standardizovanou rámcovou platformu, představující flexibilní a přístupnou základnu pro vývoj integrovaných řešení reagujících na požadavky konkrétního regionu nebo koncových uživatelů.

Hanwha Techwin vedle spolupráce s ostatními členy OSSA plánuje nadále zlepšovat kompatibilitu a interoperabilitu svých produktů na bázi otevřené platformy v rámci celého ekosystému video dohledu. Za tímto účelem využije specializované aplikace pro periferní zařízení, řešení systémů VMS a cloudová řešení vyvinutá třetími stranami v roli technologických partnerů. To nám umožní nabízet široké spektrum optimalizovaných řešení přinášejících praktické výhody a výrazně zvyšujících přidanou hodnotu systémů video dohledu.

Security 2021 trends

 

 1. Cloud bude stále častějším nástrojem k získávání poznatků v komerčním prostředí

Cloud se dnes široce využívá k aktualizaci produktových funkcí, jakožto i instalaci bezpečnostních záplat. Avšak s narůstajícím počtem instalací zařízení v periferních částech sítě narůstá i význam cloudu coby nástroje pro bezpečnou správu zařízení a zpracování velkých objemů dat pro účely BI (Business Intelligence).

Hanwha Techwin plánuje představit cloudové řešení, jehož prostřednictvím budou moci uživatelé snáze spravovat síťové produkty Wisenet na bázi IP sítí a v reálném čase sledovat jejich stav. Neméně důležitá je i skutečnost, že řešení bude generovat výstupní sestavy s cílem lépe informovat o situaci a podporovat procesy BI na základě výsledků analyzovaných dat z periferních zařízení.

 

 1. Rostoucí význam kybernetické bezpečnosti v kontextu častějšího využívání zařízení v periferních částech sítě

Na pozadí stále intenzivnějšího získávání dat, jejich ukládání a zabezpečení na periferii v rámci řešení chytrých výrobních závodů, chytrých kanceláří, chytrých prodejen nebo – ve větším měřítku – chytrých měst narůstají i nároky na ochranu před kybernetickými útoky. Kybernetická bezpečnost však je – a i nadále bude – hlavním kritériem každé aplikace, bez ohledu na její rozsah či složitost.

Hanwha Techwin v roce 2020 integrovala do svého doposud nejvýkonnějšího čipsetu Wisenet7 špičkové funkce kybernetického zabezpečení. Čipová sada Wisenet7 získala mj. osvědčení o kybernetickém zabezpečení na základě testování CAP (Cybersecurity Assurance Program) organizace UL. Hanwha Techwin tak dodává koncovým uživatelům jistotu plynoucí z vědomí, že jejich důvěrná data budou bezpečně ochráněna před hackery.

 

 1. Snahy chránit data a soukromí uživatelů

S ohledem na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) si firmy stále více uvědomují význam odpovídajících postupů zabezpečení jimi získávaných a zpracovávaných osobních údajů.

V rámci odvětví video dohledu je otázka ochrany osobních identifikačních údajů na základě video dat klíčovým tématem. Přístup musí být vyvážený, tj. je nutné zajistit dodržování předpisů na ochranu dat, ale současně též co nejlépe využívat nejmodernější technologie a data, k jejichž získávání tyto technologie napomáhají.

Hanwha Techwin si plně uvědomuje svoji odpovědnost pomáhat uživatelům plnit předpisy na ochranu soukromí. Všechna naše řešení, ať již jde o software Wisenet SSM nebo Wisenet WAVE pro správu videa, software S-COP (Smart Cover of Privacy) pro střih a maskování videa nebo technologii VPM (Video Privacy Management), jsou navržena tak, aby pomáhala uživatelům v plnění předpisů a současně zprostředkovala maximum výhod nabízených kamerami a nahrávacími systémy Wisenet.

„Jelikož jde o nezávislé výsledky průzkumu trhu a zpětnou vazbu od zákazníků, tyto předpovědi mají patřičnou váhu,“ uvedl Jeff (Chae Won) Lee, ředitel společnosti Hanwha Techwin Europe. „Náš produktový plán i strategie prodeje v této souvislosti zohledňuje fakt, že ať již se systémoví integrátoři zabývají složitými klíčovými projekty video dohledu na nejvyšší úrovni zabezpečení, nebo pouze zajišťují zabezpečení pro malé kanceláře, podniky nebo prodejny, uvedené trendy budou mít v příštích 12 měsících i delším horizontu pravděpodobně zásadní dopad.“

Nový modul čtyřkanálové kamery Wisenet s oddělenou snímací hlavou

Cenově výhodné řešení skrytého video dohledu s využitím pro bankomaty a maloobchod


Nový modul kamery Wisenet PNM-9000QB byl navržen k instalaci u bankomatů, v maloobchodních prodejnách a na dalších místech za účelem skrytého dohledu a odhalování podvodného jednání nebo krádeží.

Oddělená snímací hlava vždy obsahuje kameru s obrazovým snímačem a pevným objektivem, pinhole objektivem nebo objektivem typu rybí oko. Jak je zřejmé z jejich označení, tato zařízení byla navržena k samostatné instalaci odděleně od ostatních komponent kamer video dohledu, což znamená, že je lze umístit nenápadně na bankomat nebo v jiných stísněných prostorech, příp. hladce začlenit pomocí montážních držáků do rohu místností nebo výtahů.

Kamerový modul PNM-9000QB, postavený na výkonné čipové sadě Wisenet7 od Hanwha Techwin, je schopen současně zpracovávat obraz ze čtyř kamer s oddělenou snímací hlavou. Model s nižšími nároky na kabely a síťové přepínače je cenově mnohem výhodnější než jednokanálový předchůdce, neboť výrazně zkracuje čas trávený pracovníky systémového integrátora v místě instalace. A jelikož stačí jediné IP připojení, vzniká úspora i na straně koncových uživatelů, kterým postačuje jediná licence systému VMS.

Zabezpečení sítě

Kamerové hlavy připojené prostřednictvím speciálních kabelů a propojené druhou stranou s modulem jsou zcela odděleny od sítě. Pro většinu koncových uživatelů bude tento fakt pravděpodobně výhodou, avšak mimořádně důležitý bude pro banky, které jsou povinny chránit důvěrná data zákazníků a zamezit podvodům.

Přidanou ochranou je funkce pro rozpoznávání neoprávněné manipulace, která spustí poplach v případě, že dojde k zakrytí, změně úhlu nebo přestříkání některého z objektivů kamerové hlavy. Funkce pro rozpoznávání neoprávněné manipulace je součástí širší sestavy vestavěných funkcí inteligentní analýzy obsahu videa (IVA), která zahrnuje např. detekci rozostření, detekci pohybu a rozpoznávání podezřelých postávajících osob.

Kvalitní obraz za slabého osvětlení

Čipová sada Wisenet7, na níž je model PNM-9000QB postaven, disponuje nejnovější generací technologie Hanwha Techwin pro extrémně široký dynamický rozsah (WDR). Díky rozsahu až 120 dB je každá oddělená snímací hlava schopna zajistit čistý a ostrý obraz Full HD s rozlišením 2 MPx při plném snímkovém kmitočtu, a to i za mimořádně kontrastních světelných podmínek, které nejsou v okolí bankomatů ničím neobvyklým.

PNM-9000QB

Nízké nároky na šířku pásma

Podpora technologie WiseStream II výrazně snižuje nároky na šířku pásma potřebnou k přenosu obrazu snímaného kamerou PNM-9000QB, a tak bankám odpadají další potenciální náklady spojené s modernizací síťové kapacity v případě dodatečné instalace kamery u stávajícího bankomatu. Technologie WiseStream II totiž v kombinaci s kompresním formátem H.265 oproti současné technologii H.264 účinně snižuje nároky na šířku pásma až o 75 %.

Ukládání přímo na periferním zařízení

Díky dvěma paměťovým slotům na karty MicroSD/SDHC/SDXC je možné v případě výpadku komunikace mezi zařízením PNM-9000QB a síťovým videorekordérem Wisenet ukládat na periferním zařízení videa nebo data o celkové kapacitě až 512 GB. Funkce ABR pro automatické zálohování a obnovu dat, která je součástí nejnovější generace síťových videorekordérů Wisenet, zajišťuje přenos a bezproblémové ukládání obrazu z paměťových SD karet na zařízení PNM-9000QB ihned po obnovení síťového připojení. Je tak splněn požadavek kontinuálního záznamu bez rizika ztráty potenciálně cenných důkazů v pořízeném videu.

Další vybrané klíčové vlastnosti:

 • Podpora režimu Hallway, umožňující pracovníkům obsluhy snadno sledovat vysoké a úzké prostory, např. uličky v nákupních centrech.
 • Podpora kompresních formátů H.265, H.264 a MJPEG.
 • 2x vstup/výstup (I/O) pro výstražné funkce.
 • Výstup HDMI.
 • Napájení PoE (Power over Ethernet) bez nutnosti instalovat napájení a rozvádět speciální kabely pro kameru.

 Zabezpečení proti kybernetickým útokům

Čipová sada Wisenet7 s osvědčením o kybernetickém zabezpečení na základě testování CAP (Cybersecurity Assurance Program) organizace UL, na níž jsou všechna zařízení PNM-9000QB postavena, zahrnuje celou sestavu technologií, které společně zaručují nejvyšší možnou ochrannapadením kybernetickými zločinci. Uvedené technologie kybernetické bezpečnosti společně s funkcí pro rozpoznávání neoprávněné manipulace a speciálními síťovými kabely poskytují bankám, maloobchodníkům i dalším koncovým uživatelům potřebnou jistotu vyplývající z vědomí, že jejich důvěrná data budou bezpečně ochráněna před hackery.

Zařízení PNM-9000QB dále splňuje požadavky britského standardu ‚Secure by Default‘, což znamená, že zařízení i bez dalších zásahů (tedy jako krabicový produkt) vykazuje potřebnou úroveň kybernetické a síťové bezpečnosti.

„Modul kamery PNM-9000QB představuje mimořádně bezpečné a cenově výhodné řešení k monitorování živého obrazu nebo pořizování důkazního video materiálu s aktivitami ve frontách před bankomaty na letištích, v bankách, hotelech a zábavních nebo nákupních centrech,“ uvedl Uri Guterman, šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe.

„Pachatelé trestné činnosti jsou se svými podvody u bankomatů stále vynalézavější, a tento modul tak nabízí cenově výhodnou a flexibilní cestu ke skrytému sledování veškerých podezřelých aktivit a využití pořízeného videa pro účely pozdějšího forenzního vyšetřování.“

Jeff Lee jmenován novým ředitelem společnosti Hanwha Techwin Europe

Společnost Hanwha Techwin Europe oznámila, že jejím novým ředitelem byl jmenován Jeff (Chae Won) Lee.


Díky více než 21leté praxi v Hanwha Group, naposledy na pozici obchodního ředitele společnosti Hanwha Techwin Europe, jakožto i titulu MBA, má Jeff ty nejlepší předpoklady naplňovat strategické cíle a přispívat poznatky a zkušenostmi s rozvojem podnikatelských aktivit.

Roli ředitele společnosti Jeff přebírá od Boba (H.Y.) Hwanga Ph.D., jenž se navrací do Koreje, kde bude pracovat na jiné vedoucí pozici.

Jeff Lee, Managing Director, Hanwha Techwin Europe

„Nesmírně mne těší, že jsem dostal příležitost vést mimořádně profesionální, znalý a talentovaný tým pracovníků Hanwha Techwin Europe,“ uvedl Jeff Lee. „Všichni společně s nadšením stojí za naší impozantní sestavou řešení video dohledu, pro kterou zajišťují tu nejlepší možnou před- a poprodejní podporu.“

„Hanwha Techwin Europe vždy fungovala především na základě uzavírání partnerství a budování důvěry systémových integrátorů a distributorů. V tomto směru pevně věřím, že nepolevující úspěch naší společnosti zajistíme důrazem na integritu našich aktivit a tím, že kromě nabídky průlomových kvalitních produktů či řešení budeme i nadále vynikat ve všem, co děláme.“

Průběžné zlepšování, nepolevující inovace a vedoucí postavení na trhu

„Jsem přesvědčen, že díky neocenitelné podpoře našich obchodních a technologických partnerů z celé Evropy dosáhneme v roce 2021 velkého úspěchu. Ucelená sestava současných produktů a řešení Wisenet skýtá bezpočet příležitostí k naplnění a překonání očekávání koncových zákazníků. V rámci vývoje nových atraktivních řešení video dohledu budeme však i nadále uplatňovat nejnovější technologické novinky, jako např. Deep Learning na bázi AI, které přinášejí navýšenou hodnotu našim obchodním partnerům na poli video dohledu.“

NOVÁ TERMÁLNÍ KAMERA PRO URČOVÁNÍ TEPLOTY S CERTIFIKÁTEM IEC 60601

Dvouúčelové zařízení Wisenet TNM-3620TDY pomáhá podnikům bezpečně fungovat i v době pandemie onemocnění COVID-19 prostřednictvím kamery pro teplotní zobrazování QVGA a kamery s vysokým rozlišením


Wisenet TNM-3620TDY představuje bispektrální vícekanálové zařízení, zahrnující kameru pro teplotní zobrazování třídy QVGA a kameru video dohledu s rozlišením 2 MPx. Zařízení jako takové je schopné s vysokým stupněm přesnosti detekovat a měřit teplotu a současně zajistit vizuální ověřování osob vyskytujících se v zorném poli.

Pomáháme předcházet dalšímu šíření onemocnění COVID-19

V režimu tělesné teploty je kamera pro teplotní zobrazování třídy QVGA schopna odhadovat teplotu osob v rozsahu 30 až 45 °C, a to s přesností +/-0,5 °C. Díky podpoře technologie black body se přesnost zvyšuje na +/-0,3 °C, kdy zařízení TNM-3620TDY dokáže s jistotou určit, zda daná osoba netrpí zvýšenou teplotou nebo horečkou.

Termílní kamera TNM-3620TDY s technologií rozpoznávání tváří na bázi hlubokého učení umělé inteligence může v reálném čase měřit teplotu až 10 osob naráz do vzdálenosti až 3 m; obsluha přitom může zvolit, zda chce sledovat snímaný termoobraz, nebo standardní video obraz ve vysokém rozlišení.

Osvědčení IEC 60601

Zařízení TNM-3620TDY splňuje řadu technických norem ohledně bezpečnosti a výkonu zdravotnických elektrických přístrojů, vydaných Mezinárodním výborem pro elektrotechniku (IEC). Hanwha Techwin kromě toho úspěšně prošla registračním procesem vybavení úřadu FDA; aktuálně probíhá registrace zařízení TNM-3620TDY v souladu s povolením 510(k) úřadu FDA.

tnm-6320tdy, thermal camera

Detekce tepla

Ve standardním radiometrickém režimu je kamera pro teplotní zobrazování schopna s vysokým stupněm přesnosti detekovat a měřit teplotní změny v rozsahu -20 až 130 °C. Umožňuje prostřednictvím webového prohlížeče uživatelsky definovat zóny snímání i zadávat konkrétní body detekce. Uživatelé tak mají k dispozici výkonný nástroj, který je upozorní na nebezpečí požáru např. v zařízeních pro recyklaci a nakládání s odpady nebo na odpadních skládkách, kde nelze vyloučit riziko samovolného vznícení. Detekované teplotní změny též mohou upozornit na závadu strojního vybavení ve výrobních či zpracovatelských závodech, mrazírnách či technických budovách.

Jedinečná technologie WiseStream II

Model TNM-3620TDY podporuje kompresní formáty H.265, H.264 a MJPEG, jakožto i technologii doplňkové komprese WiseStream II, která dynamicky řídí způsob kódování, a vyvažuje tak úroveň kvality a komprese v závislosti na pohybu ve snímaném obrazu.

Technologie WiseStream, která je jedinečnou předností kamer Wisenet, v kombinaci s kompresním formátem H.265 oproti současné technologii H.264 účinně snižuje nároky na šířku pásma až o 75 %.

 Další klíčové vlastnosti:

 • Termální kamera s rozlišením 2 MPx je vybavena souborem funkcí inteligentní analýzy obsahu videa (IVA), která zahrnuje směrovou detekci, rozpoznávání pohybu, detekci příchodů/odchodů, detekci protnutí virtuální hranice, rozpoznávání zvuků a rozpoznávání neoprávněné manipulace.
 • Model TNM-3620TDY je vybaven paměťovým slotem na karty MicroSD/SDHC/SDXC o kapacitě až 256 GB; v případě výpadku síťového připojení tak umožňuje ukládat videa a další data přímo na periferním zařízení. Důkazní video materiál, který by jinak mohl být ztracen, lze tak načíst ihned po obnovení síťového připojení.
 • PoE+ (IEEE802.3at) a 12 VDC.

„Pověst odvětví video dohledu bohužel utrpěla v důsledku negativní pozornosti, které se dostalo řešením ‚měření teploty osob‘ některých jiných výrobců. Důvodem je to, že jejich dodavatelé nabízeli nesplnitelné vlastnosti,“ uvedl Uri Guterman, šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe.

„Pokud jde o vývoj nových produktů a technologií, často jsme na trhu byli první, ale v tomto případě jsme si s vývojem zařízení TNM-3620TDY dali trochu načas, aby plně vyhovovalo danému účelu. Mimořádně si ceníme důvěry, kterou naši zákazníci i obchodní partneři vkládají v naši schopnost poskytovat řešení, která nesnesou kompromisy co do schopností nebo kvality. V tomto ohledu si mohou být jisti, že tato kamera jejich očekávání splní, ne-li předčí.“

„TNM-3620TDY je skvělým doplňkem sestavy našich řešení souvisejících s onemocněním COVID-19, zahrnující aplikaci pro rozpoznávání roušek, monitorování počtu přítomných osob nebo vyhodnocování sociálního distancování na bázi hlubokého učení umělé inteligence.“

Čipová sada Wisenet7 získala UL CAP Cybersecurity Certifikát

Postavení firmy Hanwha Techwin v roli světového leadera na poli video dohledu se ještě upevnilo představením proprietární čipové sady nové generace Wisenet7 pro kamery uvedeného výrobce, jenž získal osvědčení o kybernetickém zabezpečení na základě testování CAP (Cybersecurity Assurance Program) organizace UL. Kybernetická bezpečnost dnes patří k nejvyšším prioritám elektronického zabezpečení; uvedené osvědčení dokládá, že nejnovější generace kamer Wisenet od Hanwha Techwin vykazuje nejvyšší úroveň ochrany před napadením kybernetickými zločinci.

UL CAP je certifikační program organizace UL, považované již přes 100 let za celosvětového leadera v oblasti bezpečnosti. V rámci uvedeného programu se vyhodnocují potenciální slabiny kybernetického zabezpečení a míra rizika napadení hackery u síťových hardwarových zařízení a jejich softwaru.

UL CAP

Hanwha Techwin se řadí k několika málo výrobcům produktů video dohledu, kteří osvědčení UL CAP zatím získali; z korejských společností je tato společnost jediná.

S ohledem na uvedené osvědčení je Hanwha Techwin schopna nabídnout mimořádný pocit jistoty všem systémovým integrátorům i koncovým uživatelům, kteří usilují o splnění požadavků GDPR na ochranu důvěrných dat před zpřístupněním, kopírováním nebo jinou formou manipulace.

Ačkoli proces certifikace zpravidla trvá řádově 8 až 10 měsíců, Hanwha Techwin získala potřebné osvědčení již za 3 měsíce, neboť vlastní technický tým S-CERT (Security Computer Engineering Response Team) již předem řešil veškeré potenciální bezpečnostní hrozby, kterým by hardware a software Wisenet mohl být vystaven. Čipset Wisenet7 tak dokázal naplnit všechna zevrubná hodnotící kritéria UL, jako je např. test průniku, kontrola přístupu a prokazování identity uživatelů, šifrování nebo aktualizace softwaru.

Wisenet7

Průlomový čipset Wisenet7 se chlubí pozoruhodnou množinou technologií navržených pro zásadní zvýšení kybernetické bezpečnosti kamer Wisenet. Jedná se např. o níže uvedené:

Bezpečnostní ověřování v režimu Secure Boot: Zabezpečené bootování poskytuje dodatečnou vrstvu zabezpečení pomocí techniky sandboxingu (převedení do izolovaného prostředí) pro různé součásti operačního systému kamery, které se tak používají pouze v chráněném prostoru. Kompletní bootování systému proběhne ještě před komunikací s jakoukoli jinou částí systému. Nemůže tak dojít k přerušení bootovacího procesu, čehož by mohl zneužít hacker.

Bezpečnostní operační systém (OS): Wisenet7 používá samostatný operační systém (OS) pro šifrování a dešifrování, resp. pro ověřování, zda nedošlo k úpravě nebo zfalšování aplikací. Přístup k bezpečnostnímu operačnímu systému je možný pouze přes samostatné linuxového rozhraní API; bez tohoto rozhraní nelze z externího prostředí mimo kameru provádět žádné změny.

Ochrana proti klonování hardwaru (‚Anti-Hardware Clone‘): Tato funkce zabraňuje klonování čipů Wisenet7. Kromě ochrany duševního vlastnictví je zárukou toho, že čipová sada Wisenet7 se štítkem Hanwha Techwin je originální kopií – nehrozí tedy riziko používání klonovaného zařízení, které by mohlo obsahovat škodlivý software sloužící ke zcizení citlivých dat, jako např. hesel.

 Zabezpečení rozhraní JTAG: Porty JTAG jsou hardwarová rozhraní sloužící k programování, testování a ladění zařízení. Kybernetičtí zločinci mohou získat nízkoúrovňovou kontrolu nad kamerou prostřednictvím portu JTAG a případně se zlým úmyslem nahradit firmware vlastní verzí. Wisenet7 něčemu podobnému brání, neboť zabezpečuje porty JTAG prostřednictvím mechanismu prokazování identity na základě klíče s přístupem vyhrazeným pouze pro autorizované osoby pracující pro Hanwha Techwin.

Zabezpečení rozhraní UART: Porty UART jsou sériová rozhraní, zpravidla používaná pro odlaďování programového kódu kamer. Umožňují přístup ke kameře na úrovni administrátora, a tudíž jsou cílem pro hackery pokoušející se získat citlivé informace, jako např. hesla. Wisenet7 prosazováním vyhrazeného a zabezpečeného přístupu přes rozhraní UART zajišťuje bezpečné ladění programového kódu bez otevírání vrátek pro kybernetické útoky.

 

Celosvětový leader v oblasti kybernetického zabezpečení

„Kybernetické zabezpečení je pro síťové produkty video dohledu naprosto klíčové, neboť jeho prostřednictvím dodáváme koncovým uživatelům jistotu plynoucí z vědomí, že jejich důvěrná data budou ochráněna před hackery,“ uvedl Uri Guterman, šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe. „Udělení certifikátu UL CAP pro Wisenet7 podtrhuje naše zasazení vybavit novou generaci našich kamer pokrokovými funkcemi, které nastolují nová měřítka kybernetického zabezpečení.“

„Uvedené odsvědčení nám hned několika způsoby pomáhá udržet si pozici celosvětového leadera. Například v Evropě, na Středním východě a v USA se u největších projektů poptávaných v rámci výběrových řízení často povinně požaduje certifikace UL CAP. Na tomto osvědčení dodavatele se mnohdy trvá i v soukromé sféře, např. u laboratoří nebo bank.“

„Osvědčení CAP pro Wisenet7 nám samo o sobě umožňuje aktivněji upozorňovat na prvky kybernetického zabezpečení coby jedné ze silných stránek Hanwha Techwin.“

 

Posviťte si na WDR

Šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe Uri Guterman vysvětluje, jak nejnovější pokroky technologie WDR (Wide Dynamic Range) významně přispívají k efektivitě systémů video dohledu.


 

Špičkový obraz v kvalitě ‚musíte vidět, jinak neuvěříte‘, zprostředkovaný nejnovější generací IP síťových kamer video dohledu s rozlišením HD, řádově překonává představy, které zákazníci měli i před pouhými několika lety.

Kvalitu takového obrazu mohou nicméně zásadně ovlivňovat podmínky panující v zorném poli kamery. Některé části obrazu mohou být velmi jasné, ale jiné partie naopak extrémně tmavé. Takový scénář je celkem typický pro recepce kancelářských budov nebo čelní úseky prodejen, kam proniká ostré sluneční světlo skrz výlohu, avšak osvětlení ve zbývající části interiéru má zcela rozdílnou intenzitu. Velikost rozdílu v intenzitách osvětlení popisujeme jako dynamický rozsah.

Čím vyšší je úroveň dynamického rozsahu, tím problematičtější je, aby kamera zprostředkovala jasný obraz pokrývající interiér budovy i osoby, které do ní vstupují. Pokud se WDR nepoužívá, na snímku obsahujícím pod- a přeexponované oblasti se může podlaha v obchodě nesprávně zobrazovat jako ve tmě, resp. prostor kolem vchodu může být příliš přesvětlený na to, aby zachytil použitelný obraz kohokoli, kdo tudy přichází.

Proto se prakticky u všech dnešních profesionálních kamer video dohledu mezi klíčovými vlastnostmi uvádí i parametr WDR (Wide Dynamic Range – široký dynamický rozsah). Cílem WDR je vyvažovat rozdíly v intenzitě osvětlení; v závislosti na konkrétním výrobci toho kamery mohou dosáhnout několika způsoby. Prvním je pořídit vzorky pixelů tvořících obraz a poté použít matematické algoritmy k ‚dopočítání‘ barev ve všech oblastech daného obrazu.

Druhým a přesnějším způsobem je nasnímat v rychlém časovém sledu několik verzí téhož obrazu, vždy s odlišnou úrovní expozice. Prakticky všechny kamery s funkcí WDR v takovém případě nasnímají jeden podexponovaný a jeden přeexponovaný snímek téže scény a jejich společným zpracováním vygenerují jeden optimalizovaný obraz.

Pokročilejší technologie WDR vestavěná do kamer Wisenet X s rozlišením 2 MPx posouvá druhý uvedený způsob ještě o krok dále. Na základě 4 obrazových polí vytváří přirozenější obraz s dynamickým rozsahem až 150 dB při rychlosti snímání 30 obrázků za sekundu. Rovněž využívá pokrokovou technologii, která eliminuje neostrosti, někdy se vyskytující u tradičních technologií WDR. Uvedený způsob zpracování umožňuje pozoruhodný výpočetní výkon čipsetů, které jsou srdcem kamer řady Wisenet X.

Wisenet7 WDR

Wisenet7 WDR

Společně s nedávným představením proprietární čipové sady Wisenet7 se technologie WDR posunula pravděpodobně na vrcholnou úroveň. Kamery s tímto čipem jsou vybaveny nejnovější vícesnímkovou technologií extremeWDR od Hanwha Techwin, umožňující naplno využívat obrazový kontrast i ke sledování detailů ve scénách s přesvětleným pozadím. extremeWDR využívá řadu nových technologií, jako je např. „lokální vylepšení kontrastu“, kdy se kontrast libovolného snímku ‚rozprostře‘ na základě analýzy sousedních pixelů, resp. „analýza scén“, která reguluje dynamický rozsah a upravuje celkový tón obrazu.

Parametr WDR se může jevit jako jedna z mnoha vlastností uvedených ve specifikacích kamery, nicméně přínosy WDR k celkové efektivitě systému video dohledu nelze podceňovat. WDR samozřejmě bude nějakým způsobem přínosný v jakékoli formě, ale máte-li v úmyslu instalovat kamery do míst vystavených kolísání světelných podmínek, vždy je rozumné se pozorně podívat na tvrzení výrobce ohledně očekávaných schopností. V případě pochybností nikdy neváhejte požádat o praktickou ukázku.

Máte jakékoli otázky týkající se WDR? Zašlete prosím e-mail Urimu Gutermanovi na [email protected]

Nedokážete si vybrat? Kamery s 8K rozlišením, všesměrové kamery, kamery 360° nebo PTZ

Dojde-li na otázku sledování velkých prostor, projektanti systémů mají při hledání té nejvhodnější kamery bezpočet možností na výběr; Uri Guterman, šéf produktového a marketingového týmu společnosti Hanwha Techwin Europe, proto nabízí shrnutí výhod několika nejvhodnějších typů kamer.

XNP-6400RW

PTZ kamery

PTZ kamery se tradičně používají ve městech a systémech pro sledování velkých prostor, jako jsou např. letiště, parkoviště, nákupní centra, sportovní stadiony a skladiště, kde může obsluha sledovat pohyb objektů a podle potřeby si část obrazu zvětšit a poté sledovat danou aktivitu v detailu.

Díky možnosti aktivně sledovat všechny incidenty a obraz si podle potřeby přibližovat, se pak obsluha dokáže rychle rozhodovat o optimálním způsobu reakce. Celá řada PTZ kamer je kromě toho vybavena funkcí automatického sledování, jakožto i neomezeného otáčení nebo nastavování do některé z přednastavených pozic; taková zařízení pak dokáží zachytit a zaznamenat obraz pohybujícího se objektu i ve chvílích, kdy se pracovník obsluhy věnuje něčemu jinému nebo u obrazovky právě nesedí.

Podceňovat nesmíme ani odstrašující účinek PTZ kamer nakonfigurovaných tak, aby automaticky procházely danou oblast, neboť již tímto vyvolávají u potenciálních narušitelů strach z toho, že jsou monitorováni, ačkoli obraz z kamer nemusí být v reálném čase ani sledován.

tnb-9000 8k camera

Kamery 8K

Je sice třeba zdůraznit, že PTZ kamery stále hrají významnou roli v odhalování protispolečenské nebo trestné činnosti, nicméně díky nejnovějšímu pokroku na poli technologií video dohledu mohou systémoví projektanti zahrnout do svých úvah i další typy kamer, které v závislosti na způsobu použití mohou danému účelu vyhovovat lépe. Obraz zachycený kamerami video dohledu s rozlišením 8K je tak ostrý a čistý, že jej jednoduše ‚musíte vidět, jinak neuvěříte‘.

 V reálné praxi však jen velmi málo uživatelů nasadí kamery 8K v systémech určeným k pouhému monitorování celého zorného pole. Přidanou hodnotou těchto kamer je skutečnost, že rozlišení 8K odpovídá 16 obrázkům Full HD 1080p, což znamená, že prostřednictvím jediné kamery lze získávat ohromné množství informací, a tak obsluha může digitálně zvětšovat i velmi malý výřez scény bez jakékoli pixelizace obrazu. Z těchto důvodů je ideálním místem k nasazení 8K kamery například fotbalový stadion, kde je taková kamera schopna zprostředkovat obraz i více než 20 tisíc fanoušků na fotbalovém stadionu, a to v dostatečně vysoké kvalitě pro účely dokazování. Kamera s rozlišením 8K se tak díky vysokému poměru cena/výkon stává životaschopnou a cenově dostupnou alternativou k nasazení většího počtu pevných nebo PTZ kamer.

 Umění správné volby

Pokud váháte, zda je pro danou lokalitu nejlepší ultra vysoké rozlišení 8K nebo funkce PTZ, je třeba zvážit konkrétní záměry koncového uživatele. Je však nutné zohlednit i rozpočtová omezení. Jednoduše řečeno, 8K kamera je mimořádně pozoruhodnou a velmi efektivní volbou v situacích, kdy se požaduje nepřetržité sledování prostoru v celém zorném poli kamery a obsluha chce mít možnost kdykoli si přiblížit určitou zájmovou oblast. Na druhou stranu PTZ kamery jsou mnohem levnější a ideálně splní účel v případech, kdy provozovatel chce neustále procházet široké zorné pole včetně možnosti podle potřeby rychle si obraz přiblížit a podrobněji se podívat, co se na obraze děje.

PTZ kamery jsou také lepší volbou v případech, kdy je monitorování v reálném čase důležitější než nahrávání videa pro účely dokazování; neméně důležité je zmínit fakt, že nejnovější generace PTZ kamer je vybavena technologií adaptivního IR přísvitu, která přizpůsobuje úhel vestavěných IR LED diod podle aktuální úrovně zvětšení.

PNM-9085RQZ-GIF

Vícesenzorové všesměrové kamery

Všesměrové kamery zpravidla disponují schopností dvou, tří nebo čtyř kamer video dohledu v rámci jediného zařízení, nicméně postačí jim jediné IP připojení a rovněž stačí zakoupit pouze jednu licenci k systému pro správu videa (VMS).

Takové kamery, které jsou vybaveny dvěma samostatnými objektivy, dokáží ve vysokém rozlišení snímat obraz přilehlých prostor. V závislosti na požadovaném zorném poli jsou k dispozici vyměnitelné moduly objektivů, které na místě snadno nainstaluje nebo vymění montážní technik. Prostřednictvím těchto kamer s funkcí multistreamingu lze výrazně snížit náklady zpravidla spojené s instalací dvou samostatných kamer např. ke sledování prostoru ve tvaru písmene „L“ (dva úseky chodby nebo dvě strany budovy).

V nabídce jsou i všesměrové kamery se čtveřicí samostatných senzorů, kdy obsluha může pro každý ze senzorů vybírat ze širokého rozsahu nastavení úhlu a přiblížení. V praxi to znamená úsporu na straně systémových integrátorů i koncových uživatelů, neboť vícesenzorové kamery vyžadují méně kabelů, trubek a montážních prvků, než je obvykle potřeba ke zprovoznění až čtyř samostatných kamer ke stejnému úkolu. Vzhledem k menšímu počtu síťových připojení také není třeba tolik přepínačů.

Jelikož jsou tato zařízení určena ke sledování velkých otevřených prostor pomocí jediné kamery, obraz získávaný čtveřicí senzorů lze hladce pospojovat do jediného panoramatického záběru v rozsahu až 220°.

Technickou náročnost montáže kromě toho výrazně snižují modely disponující servopohonem PTRZ s výkyvným uložením. Tato řešení zásadně zkracují dobu strávenou v místě instalace, neboť umožňují montážním pracovníkům dálkově ovládat otáčení a naklánění kamery i otáčení a zvětšování obrazu (PTRZ) při nastavování zorného pole kamery.

 Vestavěné schopnosti PTZ

Stojí za zmínku, že někteří výrobci vč. Hanwha Techwin nabízejí vícesenzorové čtyřkanálové kamery s další integrovanou PTZ kamerou. Takové zařízení lze nakonfigurovat tak, aby si automaticky přibližovalo a sledovalo pohybující se objekt nebo se přepnulo do uživatelem přednastavené pozice vždy, když funkce pro detekci pohybu u některého ze čtyř senzorů kamery zaznamená nějakou aktivitu.

Díky doplnění PTZ kamery se uživatel vyhne nákladům na pořízení, instalaci a údržbu pětice samostatných kamer k pokrytí rozsáhlé oblasti při dosažení stejné úrovně funkčnosti.

Kamery 360°

Prostřednictvím jediné kamery se záběrem 360° můžete často efektivně a hospodárně pokrýt celou oblast, zejména pak v případech, kdy byste kvůli eliminaci mrtvých úhlů museli použít větší počet standardních kamer. Nabízejí se též v kompaktní podobě pro prodejny nebo další místa, kde záleží na estetických kvalitách prostředí.

V porovnání s jinými typy kamer je zde možné ušetřit na údržbě, neboť modely 360° neobsahují žádné pohyblivé díly.

Většina kamer 360° nebo kamer typu rybí oko nabízí hned několik alternativních režimů zobrazování, jako je např. jednoduché panorama, dvojité panorama nebo quad zobrazení. Není neobvyklá ani funkce digitálního PTZ, jejímž prostřednictvím může obsluha elektronicky otáčet, naklánět a přibližovat obraz ve vybraných oblastech, kde právě požaduje detailnější náhled situace, ale současně monitorovat a zaznamenávat obraz celého prostoru v rozpětí 360°.

Některé kamery jsou rovněž vybaveny korekcí perspektivy rybího oka. Pokud tomu tak není, ke korekci perspektivy obrazu z těchto kamer poslouží software pro správu videa, jako např. Wisenet WAVE.

Příliš mnoho na výběr?

Nabídka nejrůznějších typů kamer je skutečně široká, a tak jsou poradci, systémoví projektanti a integrátoři postaveni před zajímavou výzvu při rozhodování o tom, které kamery nejlépe naplní požadavky konkrétního projektu video dohledu.

Při rozhodování lze samozřejmě velkou měrou využít procesy hodnocení rizika se zohledněním provozních požadavků koncového uživatele. Například kamera s rozlišením 8K se jeví jako zřejmá volba v situacích, kdy je potřeba monitorovat velké davy lidí v rozlehlých prostorech, zatímco všesměrové kamery jsou ideální ke snímání obrazu přilehlých prostor. Kamery PTZ budou pravděpodobně dobrou volbou v případech, kdy je zapotřebí sledovat obraz v reálném čase, neboť obsluze nabízejí široké možnosti ovládání a umožňují aktivně monitorovat pohyb osob. Nelze podceňovat ani jejich vyšší odstrašující účinek.

U většiny bezpečnostních projektů a v klíčových aplikacích se reálně uplatní kombinace minimálně dvou uvedených typů kamer. Před konečným rozhodnutím o výběru kamer optimálně splňujících nároky konkrétního projektu je třeba zohlednit celou řadu dalších faktorů. Jedná se např. o požadované rozlišení obrazu nebo zda mají kamery disponovat vestavěným IR přísvitem, aby mohly snímat vysoce kvalitní obraz i za zhoršeného osvětlení. Zvážit je nutné i požadavky na analýzu obsahu videa nebo podporu specializovaných aplikací jiných dodavatelů; další otázkou jsou požadavky na šířku pásma.

Jako vždy je nejlepší spolupracovat s těmi výrobci, kterým důvěřujete, a požádat je o praktické ukázky kamer různého typu. Dokážete pak informovaně posoudit, které kamery vykazují ten nejlepší poměr cena/výkon s ohledem na vaše konkrétní požadavky.

Máte otázky ohledně nejnovější generaci kamer video dohledu? Zašlete prosím e-mail Urimu Gutermanovi na [email protected]

Wightlink Trajekty na ostrov Wight

Společnosti Trellisworks a Hanwha Techwin poskytují dopravci Wightlink účinné, vysoce výkonné a perspektivní řešení video zabezpečení

Přestože průměrná délka plavby činí jen 22 minut, každoroční převoz bezmála 4,5 milionu dovolenkářů a obyvatel na ostrov Wight či druhým směrem je ohromně náročné. Nepřekvapí proto, že dopravce Wightlink investoval do nejmodernější technologie video zabezpečení s cílem zajistit bezpečnost a efektivitu dopravních služeb.

Tým renomovaného provozovatele trajektů Wightlink moc dobře ví, co obnáší úkol zajistit ostrovanům frekventovanou a přesnou přepravu na pevninu v hrabství Hampshire, stejně tak jako nabízet návštěvníkům snadný způsob seznámení s životem na ostrově. Wightlink společně se svými předchůdci zajišťuje obousměrnou přepravní službu na ostrov Wight již více než 160 let.

Wightlink ferries

Wightlink jako přední provozovatel trajektů přes Solentskou úžinu v běžném roce zajistí cca. 45 tisíc plaveb na třech trasách, kde využívá svoji flotilu lodí čítající mj. šest trajektů pro vozidla a pasažéry a dvě plavidla FastCat, určená výhradně pro osobní přepravu.

Nejmodernější technologie video dohledu

Bob (H.Y.) Hwang Ph.D., ředitel společnosti Hanwha Techwin Europe, nedávno navštívil Portsmouth, aby z první ruky zjistil, jak kamery Wisenet pomáhají dopravci Wightlink prakticky ve všech každodenních aktivitách. Boba doprovázel firemní obchodní ředitel Jeff (Chae Won) Lee a senior manažer prodeje Jon Hill.

V prostorách dopravce Wightlink ve městech Portsmouth a Lymington, jakožto i na třech lodích uvedené firmy, bylo nainstalováno již přes 260 kamer Wisenet. Klíčová je především bezpečnost, a tak se některé z kamer používají jako nástroj k ověřování případných zdravotních a bezpečnostních incidentů, k nimž by v prostoru terminálů nebo na palubě lodí mohlo dojít.

Obraz ve vysokém rozlišení z kamer odolných proti povětrnostním vlivům, namontovaných na přídi i zádi lodí Wightlink, pomáhá posádce s bezpečným a efektivním zajížděním do doků. Na různých místech dále byly nainstalovány kamery podporující funkce ANPR k zajištění hladkého průjezdu, identifikace a sledování vozidel ve všech fázích trasy.

 Úspěch díky partnerské spolupráci

Prezentační den zorganizoval Jim Kernahan, ředitel systémového integrátora Trellisworks – firmy chlubící se bohatými zkušenostmi s návrhem, instalací a údržbou řešení video dohledu na bázi IP sítí, jakožto i řešení bezdrátových a mobilních sítí. „Bob (H.Y.) Hwang a jeho kolegové se během návštěvy mohli detailně seznámit s efektivním způsobem využití kamer Wisenet,“ uvedl Jim. „Naším primárním cílem však bylo setkat se s členy týmu Wightlink a zjistit, jak by Trellisworks a Hanwha Techwin mohli dále spolupracovat a co nejlépe využít výhod posledních technologických novinek.“

whightlink ferries, Hanwha Techwin Europe-2-1920x1440

Využití výhod nových technologií

Organizovanou prohlídkou firemních přístavních prostor v Portsmouthu a na palubě nejnovějšího ekologického trajektu Victoria of Wight s hybridním pohonem byl pověřen Stuart James, ředitel firmy Wightlink pro marketing a inovace, jehož úlohou je připravovat a prosazovat firemní řešení neustálého zlepšování cestou chytrých investic do nových technologií a systémů. „S potěšením jsem uvítal tuto návštěvu a využil příležitosti ocenit a vyjádřit spokojenost s tím, jak je spolupráce firem Trellisworks a Hanwha Techwin prospěšná,“ uvedl Stuart. „Důležité je zejména to, že jsme přišli na řadu dobrých nápadů, jak na úspěchu stávajících kamer dále stavět.“

Jednání uskutečněná v návaznosti na prohlídku se zaměřila na to, jak by nejmodernější technologie mohla firmě Wightlink pomoci k dalšímu zvyšování bezpečnosti a zabezpečení na podporu zaměstnanců pracujících na břehu i posádek lodí, stejně tak jako poskytování co nejlepších zákaznických zkušeností každého z cestujících. Mezi zvažovanými možnostmi se objevily speciální video aplikace, jako např. počítání cestujících a správa front, které lze provozovat přímo na kamerách Wisenet, a dále AI řešení na bázi hlubokého učení.

Návštěvu komentoval Bob (H.Y.) Hwang: „Velice Stuartovi děkujeme za všechny poznatky týkající se provozních požadavků dopravce Wightlink a dále děkujeme řediteli společnosti Keithu Greenfieldovi, který si udělal čas na naše setkání. Jsme pochopitelně potěšeni, že tak renomovaná a skvěle vedená společnost jako Wightlink vložila důvěru do Hanwha Techwin ohledně dodávek účinných a perspektivních řešení video zabezpečení. Těšíme se na ještě užší spolupráci s firmou Trellisworks, která je zapojena do našeho programu partnerské spolupráce STEP, abychom společně vždy dokázali předčít očekávání dopravce Wightlink.“

Představujeme kamery Wisenet X PTZ PLUS

Robustní PTZ řešení video dohledu s bohatou funkční výbavou a sledováním objektů s využitím AI

Hanwha Techwin uvádí nové kamery Wisenet X PTZ PLUS s vysokým rozlišením a celou řadou inovací, jako je např. sledování objektů s využitím umělé inteligence, přesné PTZ ovládání, zvýšená přesnost přednastavení, adaptivní IR přísvit nebo vyšší úroveň kybernetického zabezpečení.

Nové kamery Wisenet X PTZ PLUS s rozlišením 2 MPx, 6 MPx a 4K jsou určeny pro potřeby perimetrické ochrany a sledování velkých otevřených prostor, jako jsou např. letiště, parkoviště, průmyslové areály, stadiony nebo městská centra. Jsou schopny zachycovat objekty v kvalitě pro účely dokazování, a to na vzdálenost až 200 metrů bez ohledu na světelné podmínky – s uplatněním technologie adaptivního IR přísvitu, která mění úhel LED zdrojů IR přísvitu podle aktuálního zoomu kamery.

Čipová sada Wisenet7

Srdcem nových kamer Wisenet X PTZ PLUS je průkopnický proprietární čipset Wisenet7 firmy Hanwha Techwin, nabízející pozoruhodnou sestavu technologií pro zásadní zvýšení kybernetické bezpečnosti kamer. Uvedené kamery kromě toho přicházejí s výhodou vlastního systému certifikace zařízení od Hanwha Techwin, který zahrnuje jedinečná osvědčení produktů Wisenet během fází vývoje i výroby.

Wisenet7 dále zaručuje špičkovou kvalitu obrazu díky podpoře ‚extrémně širokého‘ dynamického rozsahu (WDR) s využitím technologie ‚lokálního vylepšení kontrastu‘ a ‚analýzy scén‘ ke snímání ultra čistého obrazu ve scénách obsahujících velmi světlé i velmi tmavé plochy.

PTZ PLUS

Automatické sledování

Funkce automatického sledování s využitím AI umožňuje pracovníkům obsluhy účinně sledovat pohyb objektů s volnýma rukama k ovládání jiných kamer. Kliknutím na pravé tlačítko myši pak může obsluha nastavit kameru tak, aby se zavěsila na konkrétní objekt a automaticky jej sledovala. K tomu napomáhají funkce pro analýzu obsahu videa na bázi hlubokého učení, které rozpoznávají a klasifikují osoby i vozidla. Analýza obsahu videa je postavena na jedinečných algoritmech umělé inteligence od Hanwha Techwin.

Přesnost přednastavení

U většiny PTZ kamer lze po dobu jejich životnosti očekávat tisíce operací otáčení/náklonu; v praxi proto není ničím neobvyklým, dochází-li k chybám při nastavování pozice. Kamery Wisenet PTZ PLUS s přesností přednastavení ±0,1° jsou schopny samy rozpoznat, že na určené zorné pole nemíří přesně, a následně do jedné sekundy svoji pozici zkorigovat.

 

Další klíčové vlastnosti

 • Vestavěné stěrače objektivu odstraňují kapky deště, sníh s deštěm i čerstvý sníh a poté aktivují topné tělísko na objektivu k odstranění případných zbytků vody.
 • Díky rozšířenému rozsahu naklánění až 110° se spolehlivě zachytí i objekty nad kamerami.
 • Díky vylepšeným funkcím ručního ovládání PTZ je pro obsluhu mnohem snazší ručně si přiblížit detaily zájmových objektů a sledovat jejich pohyb.
 • Funkce pro uložení úpravy ohniska, kterou lze aplikovat až na 32 předdefinovaných oblastí, zajišťuje rychlé zaostření kamery ihned po změně polohy (bez ohledu na světelné podmínky).

 Snazší práce pro montážní firmy

Kompaktní kamery Wisenet X PTZ PLUS jsou cca. o 65 % lehčí než většina PTZ dome kamer; úchyt na kameře umožňuje rychlou a snadnou instalaci, kdy montážní technik při prvotním nasazování musí pouze ‚slícovat 3 body a zakroutit‘. Výhodou je tudíž pohodlné dotahování šroubů bez nutnosti kameru přidržovat. Na rozdíl od klasických PTZ kamer, vyžadujících až 5 samostatných kabelů, se Wisenet X PTZ PLUS připojuje pouze jediným kabelem RJ45, který se instaluje přes pružnou vložku, aby byla zajištěna vodotěsnost kamery.

 

Přehled nových kamer Wisenet PTZ PLUS:

 • Wisenet XNP-9300RW: PTZ kamera s rozlišením 4K, 30x optický zoom
 • Wisenet XNP-8300RW: PTZ kamera s rozlišením 6 MPx, 30x optický zoom
 • Wisenet XNP-6400RW: PTZ kamera s rozlišením 2 MPx, 40x optický zoom

„Při uvádění produktů se slovní spojení ‚Nastolovat nové měřítko‘ používá poměrně často, ale jsem přesvědčen, že právě to můžeme v případě těchto nových kamer použít,“ uvedl Uri Guterman, šéf produktového a marketingového managementu společnosti Hanwha Techwin Europe. „Naši talentovaní pracovníci v oblasti konstrukce, vývoje a výroby velmi dobře zužitkovali své odborné znalosti a přitom zvedli laťku co do schopnosti kamer přesně pozorovat a sledovat veškeré podezřelé aktivity nebo incidenty.“

Total technology security solutions provider