X

We regret to inform you that the DDNS service for SHR and SPR DVR models will be permanently discontinued, effective 1st January 2021.

Click Here

This post is also available in: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Turkish

Ředitel společnosti Hanwha Techwin Europe Bob (H.Y.) Hwang Ph.D. poukazuje na to, jak zásadní technologické pokroky (např. v oblasti umělé inteligence, internetu věcí a kybernetického zabezpečení) vytvářejí nové příležitosti pro všechny subjekty dodavatelského řetězce systémů video dohledu.


 

2020 – rok příležitostí pro naše obchodní partnery v programu Channel Partner a jejich zákazníky

Tento nový rok bezpochyby přinese výrobcům jako Hanwha Techwin řadu zajímavých příležitostí, které pomohou systémovým integrátorům i našim distribučním partnerům dále rozvíjet jejich podnikání.

V posledních letech byl růst prodejů bezpečnostních kamer, záznamových zařízení a softwarových platforem pro správu videa tažen podniky a organizacemi, které cítily potřebu pozvednout zabezpečení na novou roveň. Obliba zařízení v rámci internetu věcí (IoT) v posledních letech roste, a tak všichni správci řeší jak co nejúčinněji zabezpečit ochranu majetku, osob a aktiv v kontextu stále sofistikovanějších kybernetických útoků.

Asi nás proto nepřekvapí, že světový trh s profesionálním vybavením pro video dohled dynamicky roste a celosvětové tržby v roce 2019 dosáhnou objemu 19,9 mld. USD oproti loňským 18,2 mld. USD (podle zprávy analytiků z IHS Markit, zaměřujících se na průzkum systémů video dohledu).

V průběhu roku 2020 se představí nové kamery ve vyšších specifikacích, které nabídnou koncovým uživatelům – včetně těch s omezeným rozpočtem – příležitost modernizovat stávající systémy video dohledu, a ještě tak zlepšit úroveň zabezpečení.

 

Pokroková řešení pro rok 2020 i další léta

Jelikož očekávání koncových uživatelů ohledně schopností systémů video dohledu neustále rostou, předpokládám, že budeme svědky prudkého nárůstu instalací kamer vybavených pokročilými funkcemi pro analýzu videa, běžících v periferních částech sítě nebo cloudu, řešení umělé inteligence, resp. řešení založených na tzv. hlubokém učení. Tuto předpověď můžeme opřít o zprávu přední analytické a poradenské společnosti Gartner, která uvádí, že v průběhu několika příštích let bude využití umělé inteligence a pokročilých analýz významně narůstat a do roku 2022 bude celosvětový trh v této oblasti vykazovat tržby cca. 3,9 trilionu dolarů.

Umělá inteligence (AI) a hluboké učení

V průběhu několika příštích let budeme svědky uvádění aplikací na bázi umělé inteligence, díky nimž se systémy video dohledu posunou na úroveň, která se dnes jeví jako nemyslitelná.

Kamery Wisenet 7

Během roku 2020 uvedeme novou řadu kamer vybavených naší čipovou sadou Wisenet 7 nové generace, přinášející novou úroveň výkonu a rozsáhlou sadu funkcí, včetně prvků umělé inteligence. Tyto nové kamery byly jako takové navrženy za účelem rozpoznávání a klasifikace osob a vozidel v reálném čase, resp. odhalování nejrůznějších charakteristik objektů a osob, jako např. registračních značek nebo rysů obličeje.

Uživatelům usilujícím o odhalování trestné činnosti tyto kamery kromě vyšší přesnosti a méně častých planých poplachů také napomáhají hledat cesty ke zvýšení produktivity podnikání. Konkrétně maloobchodníci budou mít k dispozici analýzy dat, které by mohly obsahovat i věk a pohlaví zákazníků.

Vyspělé formy kybernetického zabezpečení

Jelikož sofistikovanost kybernetických útoků neustále roste, vybudování robustního zabezpečovacího systému dnes není otázkou volby, ale naprosté nutnosti. Naše konstruktéry jsme požádali, aby kybernetickou bezpečnost zařadili na samotný vrchol seznamu požadavků kladených na nové kamery Wisenet 7. A tak od prvního okamžiku připojení kamery k síti nastupuje zabezpečené bootování, které blokuje neautorizované přístupy a brání jakkoli upravovat firmware kamery.

Nové technologie pro rok 2020

V rámci výhledu na zajímavé příležitosti, které se před námi otevírají v roce 2020 i letech dalších, jsme si vědomi narůstajících dopadů internetu věcí (IoT) a technologií 5G na celé odvětví video dohledu.

V nejbližším horizontu příštích měsíců tak prosím sledujte naše nové průlomové produkty a řešení, které budeme postupně uvádět ve snaze pomoci systémovým integrátorům získat nové obchodní příležitosti a nabídnout koncovým uživatelům ještě vyšší přidanou hodnotu. Všechny tyto produkty navrhujeme tak, aby systémovým integrátorům usnadnily práci a snížily provozní náklady. Jedná se např. o:

  • Nové kamery se spoustou funkcí a všesměrovým nebo panoramatickým záběrem zbavují uživatele nutnosti vynakládat zbytečné prostředky na instalaci vyššího počtu standardních kamer, které by k pokrytí rozsáhlých prostor jinak byly nutné. Abychom snížili časovou náročnost instalace na konečném stanovišti, vybavili jsme tyto kamery servopohonem PTRZ s výkyvným uložením, umožňujícím montážním pracovníkům snadno na dálku ovládat otáčení a naklánění kamery, otáčení obrazu a zoom (PTRZ).
  • Široká řada nových kamer a řešení, včetně termálních kamer, kamer odolných proti explozi a modelů ANPR, najde výhodné uplatnění ve specifických oblastech trhu a řešeních pro vertikální trhy, např. v maloobchodu a dopravě.
  • Z mnoha nových kamer, které představíme v průběhu roku 2020, jmenujme model 8K, který zprostředkuje obraz v tak neuvěřitelné kvalitě, že je nutné ji poznat na vlastní oči. Provozovatel tak bude moci detailně zvětšit i malý segment obrázku bez známek zrnění.
  • Celkové pořizovací a provozní náklady umožní snížit naše nové cenově dostupné zařízení, které bude v nabídce vč. vestavěného softwaru pro správu videa Wisenet WAVE, a budou si jej tak moci dovolit i koncoví uživatelé s omezeným rozpočtem.
Partnerský program Hanwha Techwin – STEP

Partnerský program Hanwha Techwin s označením STEP se u systémových integrátorů těší nesmírné oblibě, neboť jim umožňuje využívat mnoho benefitů navržených tak, aby dosáhli konkurenční výhody a mohli zvýšit svůj podíl na trhu řešení video dohledu. Prakticky denně vidíme na sociálních sítích oznámení nového účastníka programu STEP nebo povýšení konkrétního systémového integrátora na vyšší úroveň v rámci tohoto programu.

V roce 2020 bude program STEP aktualizován v souladu s potřebami dodavatelského řetězce na poli elektronického zabezpečení a zároveň k usnadnění těsných pracovních vazeb na základě vzájemného respektu a důvěry mezi společností Hanwha Techwin, systémovými integrátory a našimi obchodními partnery po celé Evropě.

Podle požadavků trhu

Naše nové produkty a řešení vznikají díky tomu, že nasloucháme našim partnerům v dodavatelském řetězci, uvažujeme nekonvenčně a usilujeme o inovace. Systémoví integrátoři i jejich zákazníci z řad koncových uživatelů se mohou spolehnout na to, že s podporou naší mateřské společnosti Hanwha Group bude Hanwha Techwin i nadále reagovat na neustále se vyvíjející požadavky trhu a bude podporovat vývoj nových atraktivních produktů a řešení s využitím nejnovějších poznatků na poli technologií. V tomto ohledu jim budeme pomáhat růst a zároveň dokazovat, že jejich důvěra ve značku Wisenet je zasloužená.

Vytváření poptávky

Během roku 2020 budeme pokračovat v rozšiřování našich týmů A&E, předprodejních služeb a obchodního rozvoje. Budeme usilovat o zaměstnávání pracovníků nejvyšších kvalit se stejným zápalem rozvíjet partnerskou spolupráci se systémovými integrátory i dalšími subjekty v rámci dodavatelského řetězce. Za tímto účelem zprostředkujeme naši impozantní produktovou řadu ještě širšímu publiku a vytvoříme nové prodejní příležitosti pro naše partnery.

Závěrem poznamenejme, že díky pokrokům na poli technologií bude možné tyto nové scénáře aplikovat v souladu s potřebami zákazníků na nejrůznějších vertikálních trzích, a tak rozšířit horizonty našeho odvětví. Tento nový rok nám i našim partnerům bezpochyby přinese řadu zajímavých příležitostí s tím, jak budeme reagovat na vyvíjející se požadavky trhu.

Bob

 

 

 

Bob (H.Y.) Hwang Ph.D.
Managing Director
Hanwha Techwin Europe

  • WHAT’S YOUR OPINION?

    EMAIL