X

Přečtěte si nejnovější blogový příspěvek od našeho výkonného ředitele Jeffa (Chae Won) Leeho, o aktuálních poznatcích a novinkách Hanwha Techwin.


.

Leden 2021

Těšíme se na rok příležitostí

Jménem týmu Hanwha Techwin Europe bych rád Vám samotným i Vašim rodinám popřál do Nového roku mnoho štěstí, zdraví a úspěchů! Společně s kolegy jsme se po vánočních svátcích vraceli s netrpělivým očekáváním toho, co další rok přinese, a s vyhlídkou příležitostí ke zvýšení prodejů cestou ještě užší spolupráce s našimi distributory i jejich zákazníky z řad systémových integrátorů.

Můžeme se sice spolehnout na stávající širokou řadu produktů a řešení Wisenet, schopných pomoci nám velmi úspěšně proplout rokem 2021, avšak ubezpečujeme vás, že i nadále budeme využívat nejmodernější technologie k vývoji nových řešení video dohledu, abychom našim obchodním partnerům umožnili získat na tomto trhu ještě vyšší podíl. 

Jde o trh, který by měl v příštích letech i nadále výrazně růst; podle odhadů Berg Insight, přední společnosti zaměřující se na průzkum trhu IoT, do roku 2024 vzroste počet kamer instalovaných v Evropě a Severní Americe z někdejších 183 milionů v roce 2019 na 420,3 milionu.

Řešení ve světě zasaženém pandemií koronaviru COVID-19

Účinné vakcíny jsou již na obzoru, a tak doufejme, že naše životy se již brzy vrátí do ‚starého normálu‘. Zajímavým efektem řešení pro rozpoznávání roušek, sociální distancování, monitorování počtu přítomných osob nebo určování teploty, která jsme představili v roce 2020, je narůstající zájem o další způsoby využívání specializovaných aplikací pro analýzu obsahu videa a technologií AI na bázi hlubokého učení, tvořících součást těchto řešení. 

Systémoví integrátoři a distributoři nám říkají, že jejich koncoví zákazníci jsou lační po tom vědět, jak by v době po pandemii koronaviru mohli tyto technologie využít k získání náskoku před zločinci, zvýšení produktivity a lepšímu pochopení chování zákazníků nebo návštěvníků.

S rostoucím očekáváním koncových uživatelů ohledně schopností systémů video dohledu nás pravděpodobně nepřekvapí, že podle jiné zprávy, kterou zveřejnila přední analytická a poradenská společnost Gartner, bude význam AI a pokročilých analýz v příštích několika letech výrazně růst. Očekává se, že do roku 2022 bude celosvětový trh v této oblasti vykazovat tržby cca. 3,9 trilionu dolarů

 Pětice nejdůležitějších trendů na poli video dohledu v roce 2021

Globální centrála Hanwha Techwin na základě výsledků průzkumu trhu a zpětné vazby od zákazníků zveřejnila v nedávno publikovaném článku pět hlavních předpovědí ohledně trendů a témat roku 2021.

  1. S ohledem na stále vyšší funkční možnosti periferních řešení využívajících Deep Learning na bázi AI lze velmi pravděpodobně očekávat stále větší počet instalovaných zařízení se schopností zpracovávat data AI přímo na zařízení.
  2. Otevřená platforma usnadní vývoj širšího spektra personalizovaných řešení pro vertikální trh a specifických řešení pro koncové uživatele.
  3. Cloud bude stále častějším nástrojem k získávání poznatků v komerčním prostředí.
  4. Bude narůstat význam kybernetické bezpečnosti v kontextu častějšího využívání zařízení v periferních částech sítě.
  5. Narůstá potřeba respektovat nároky na ochranu dat a předpisy na ochranu soukromí a současně umožnit ospravedlnitelné využívání technologií video dohledu.

Kompletní článek Pětice nejdůležitějších trendů na poli video dohledu naleznete zde

Náš produktový plán i strategie prodeje zohledňuje skutečnost, že ať již se systémoví integrátoři zabývají složitými klíčovými projekty video dohledu na nejvyšší úrovni zabezpečení, nebo pouze zajišťují zabezpečení pro malé kanceláře, podniky nebo prodejny, uvedené trendy budou mít v příštích 12 měsících i delším horizontu pravděpodobně zásadní dopad. 

Z pozice nedávno jmenovaného nového ředitele společnosti a jménem týmu Hanwha Techwin Europe bych rád poděkoval systémovým integrátorům, jakožto i našim distribučním a technologickým partnerům, za jejich nepolevující podporu. Společně jsme kvůli pandemii čelili těm nejnáročnějším podmínkám na trhu, jaké nikdo v odvětví video dohledu patrně ještě nikdy nezakusil. 

Těšíme se, až vám v novém roce nabídneme produkty a řešení, která vám poskytnou konkurenční výhodu a vytvoří nové obchodní příležitosti. A co je nejdůležitější: budeme usilovat o ty nejlepší výsledky ve všech našich aktivitách postavených na základech čestného a poctivého jednání.

signature2020

Jeff (Chae Won) Lee
Ředitel společnosti
Hanwha Techwin Europe

  • Questions About
    STEP Programme?

    EMAIL US

X