X
Samsung Techwin

Zásady pro minimální inzerované ceny (MAP)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

HTE na základě svého rozhodnutí jednostranně zavádí a uplatňuje Zásady pro minimální inzerované ceny (MAP) s platností pro všechny bezpečnostní produkty HTE. Zásady MAP se budou vztahovat na všechny evropské distributory a prodejce.

Odmítnutí záruční odpovědnosti v souvislosti s neautorizovanými distributory a prodejci

Hanwha Techwin Europe (HTE) se plně zasazuje poskytovat svým zákazníkům prostřednictvím autorizovaných distributorů spolehlivé produkty a řešení v oblasti zabezpečení, představující špičku v dané kategorii. Naší zásadou je poskytovat poprodejní služby a uznávat záruky pouze na ty produkty, které si zákazník zakoupil u autorizovaného distributora HTE.

Bohužel ne každý distributor, prodejce či maloobchodník inzerující produkty HTE byl ze strany HTE autorizován.

Mějte prosím na paměti

V případě zakoupení produktů od neautorizovaného distributora nebo prodejce (resp. při zakoupení prostřednictvím neautorizovaných webových stránek) se vystavujete riziku, že tyto produkty jsou padělkem, jedná se o použité či vadné zboží, příp. jde o produkty, které nebyly navrženy pro použití ve vaší zemi. Neméně důležitá je i skutečnost, že na tyto produkty se nemusí vztahovat záruka HTE.

Záruka HTE kromě toho neplatí v případech, kdy produkt HTE zakoupíte z neautorizovaného zdroje nebo pokud došlo k odstranění, poškození či pozměnění originálního sériového čísla z výroby.

Neautorizovaní distributoři a prodejci

Ochraňte své investice nakupováním produktů HTE výhradně z autorizovaných zdrojů HTE.

Abychom vám v tomto směru pomohli, shromáždíme a níže publikujeme seznam známých neautorizovaných distributorů, prodejců a maloobchodníků. Seznam nemusí být úplný, a proto doporučujeme, abyste nás v případě jakýchkoli pochybností kontaktovali. Upozorňujeme, že neautorizovaní distributoři, prodejci nebo maloobchodníci se mohou pohybovat i na tržištích hostovaných na různých serverech, jako je např. Amazon či eBay.

Autorizovaní distributoři a systémoví integrátoři / montážní firmy

Klepnutím zobrazíte seznam autorizovaných evropských distributorů a montážních firem / systémových integrátorů se sídlem ve Velké Británii.

1178 HT - WE MOVE email banner with cyber, benchmark logos - stage 3

HTE na základě svého rozhodnutí jednostranně zavádí a uplatňuje Zásady pro minimální inzerované ceny (MAP) s platností pro všechny bezpečnostní produkty HTE. Zásady MAP se budou vztahovat na všechny evropské distributory a prodejce.

Se zásadami MAP budou souviset následující pokyny:

  • Minimální inzerovaná cena všech bezpečnostních produktů HTE nesmí být nižší než výrobcem doporučená maloobchodní cena snížená o čtyřicet procent (40 %) (vychází se z aktuálního ceníku HTE).
  • Zásady MAP se vztahují na veškerou inzerci produktů HTE ve všech médiích bez rozdílu, jako jsou např. letáky, plakáty, kupóny, nabídky rozesílané e-mailem, vkládaná inzerce, noviny, časopisy, katalogy, katalogy zásilkových služeb, internetová a podobná elektronická média, televizní a rozhlasové vysílání nebo venkovní reklama. Zásady MAP se netýkají takové fyzické inzerce v obchodech, která není šířena zákazníkům.
  • Vytváření výhodných „paketů“ nebo začleňování bezplatných či zlevněných produktů do reklamy (ať již produktů HTE nebo jiných výrobců) společně s produkty podléhajícími zásadám MAP bude považováno za porušení zásad MAP v případě, že výsledná inzerovaná cena produktu po slevě nedosahuje úrovně ceny MAP.
  • Ceny uváděné na webových stránkách jsou považovány za „inzertní ceny“, a musejí proto splňovat zásady MAP. V okamžiku, kdy je cena spojena se skutečným nákupem (internetovou objednávkou), stává se cenou prodejní, která se těmito zásadami MAP neřídí. Výroky ve stylu „dorovnáme jakoukoli konkurenční cenu“ nebo „vyžádejte si jiné cenové nabídky“ nejsou zakázány.
  • Zásady MAP se týkají pouze inzerovaných cen a netýkají se cen, za kterou jsou výrobky ve skutečnosti prodávány nebo nabízeny ke koupi konkrétním zákazníkům ve fyzických obchodních prostorách distributorů, prodejců nebo maloobchodníků, telefonicky nebo prostřednictvím „nabídkového řízení“. Distributoři, prodejci a maloobchodníci společnosti Hanwha Techwin Europe mohou i nadále tyto produkty prodávat za libovolnou cenu, kterou sami uznají za vhodnou.
  • Zásady MAP nestanovují maximální inzerované ceny. Všichni distributoři, prodejci a maloobchodníci mohou nabízet bezpečnostní produkty HTE za libovolnou cenu převyšující minimální inzerovanou cenu (MAP) příslušného produktu.
  • Zásady MAP společnosti Hanwha Techwin Europe nijak nezakazují distributorům, prodejcům či maloobchodníkům inzerovat, že „nabízejí nejnižší ceny“ nebo „dorovnají či překonají libovolnou konkurenční cenovou nabídku“, že si zájemci o produkt mohou „vyžádat jinou cenovou nabídku“, ani neomezují používání jiných podobných formulací za podmínky, že cena inzerovaná nebo uváděná v ceníku produktů není nižší než cena MAP.
  • HTE může čas od času některé modely přestat nabízet nebo pořádat akce na podporu prodeje určitých produktů nebo vyprodávat produkty na konci životního cyklu v rámci „likvidace“ a/nebo vyprodávat „skladové zásoby druhé jakosti“. Za takových situací si HTE vyhrazuje právo na úpravu nebo pozastavení minimálních inzerovaných cen příslušných produktů. HTE si dále vyhrazuje právo na jednostrannou úpravu minimálních inzerovaných cen všech nebo některých produktů dle vlastního uvážení.
  • V případě, že se distributor, prodejce nebo maloobchodník rozhodne zásady MAP nedodržovat, HTE mu dle vlastního uvážení jednostranně uloží sankce. Záměrné nebo opakované porušování těchto zásad MAP může vést k ukončení smlouvy o prodeji nebo distribuci. HTE má právo dle vlastního uvážení monitorovat inzerované ceny prodejců a distributorů, ať již přímo nebo prostřednictvím služeb třetích stran (agentur).Třetí strany spolupracující se HTE se mohou zabývat monitorováním jakékoli inzerce.

 

Za rozhodnutí, zda došlo k porušení uvedených zásad, nese výhradní odpovědnost správce zásad MAP společnosti Hanwha Techwin Europe, který své rozhodnutí ve věci zásad sdělí prodejcům nebo distributorům a komunikuje ve věci sankcí uložených v rámci těchto zásad MAP.

PRODEJCI HTE ANI ŽÁDNÍ JINÍ ZAMĚSTNANCI NEMAJÍ OPRÁVNĚNÍ TYTO ZÁSADY UPRAVOVAT, ANI UDĚLOVAT JAKÉKOLI VÝJIMKY. Veškeré dotazy či poznámky týkající se těchto zásad MAP je proto nutné adresovat na správce zásad ze společnosti Hanwha Techwin Europe, Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, Velká Británie

This post is also available in: English, German, Italian, Spanish, Swedish, Turkish