X

Zákazníci, kteří používají mobilní aplikaci Wisenet k připojení ke svým rekordérům, mohou po upgradu firmwaru znovu aktivovat svá nastavení DDNS/P2P.

Klikněte zde
  • MONITORING MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ

Řešení přizpůsobená potřebám zákazníka

Zabezpečit ochranu veřejnosti před kriminálními a teroristickými aktivitami je náročný úkol pro všechny bezpečnostní experty místních i centrálních vládních úřadů. Klíčová je spolupráce s policií a ostatními pohotovostními složkami, které mají k dispozici ty nejlepší informace a mohou plánovat a rozhodně reagovat na libovolné incidenty a nouzové situace.

Detekce a prevence kriminálních aktivit, teroristických hrozeb a asociálního chování i dohled nad dodržováním dopravních předpisů a chováním davu představují jen některé z řady funkcí, jimiž napomáhají monitorovací systémy zodpovědným osobám při efektivní reakci na libovolný incident či naléhavý stav.

City Surveillance

.

CITY SOLUTIONS

.

.

CASE STUDIES

.

.

FEATURED PRODUCTS

.

City Surveillance

DOWNLOAD THE BROCHURE

Get in touch

CONTACT US

X